Fundația Orange

Electrizarea, de la A la Z

Concurs

Laurentiu Rosu

Trimis la 06.02.2019

Fizică
FIZICĂ, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul este un set complet de lecții pentru capitolul ”Electrizarea” din programa școlară de clasa 6-a. Lecțiile conțin experimente filmate, prezentate in mod interactiv pentru a permite elevilor să învețe prin descoperire și contribuție proprie.Aplicații


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Setul de lectii este conceput pentru o intreagă unitate de invățare, predare+evaluare interactivă. Predarea e gândită tot interactiv, presărată cu sarcini de lucru agreabile pentru elevi (care să le țină atenția trează) si cu intrebari interactive care să-i determine să descopere pas cu pas ”secretele” științifice. Programul are setate opțiuni suplimentare pentru a cere si a oferi explicații. Materialul este împărțit în patru părți pentru o accesare personalizată și ușoară a oricărei părți din conținut. Fiecare parte are la rândul ei un cuprins cu paragrafe ce pot fi accesate separat, in funcție de necesități. Lecțiile din acest set incep cu un moto pentru atragerea atentiei, reactualizare, subiectul nou prezentat interactiv si cu experimente filmate si propuse pentru realizare practica, apoi exerciții pentru consolidarea cunoștințelor, si evaluare.

Pentru a mări atractivitatea lecțiilor întrebările sunt concepute gen “vrei să fii miliardar”, cu o grila, iar programul este setat să indice într-un mod vesel variantele corecte sau greșite în momentul in care elevul alege răspunsul. Meniul permite accesarea separata a unei pagini sau paragraf, prin click pe titlul paragrafului din meniu. Din cuprins: partea 1 contine Experimente de electrizare, Sarcina electrica, Generatorul Van der Graaf, Exercitii interactive, Pendulul electrostatic, Electroscopul, Electrizarea prin frecare, contact si prin influență, Atomul, Explicarea electrizarii, Fenomene electrice in atmosfera, aplicatii-paratraznetul, aplicații în tehnică.

NOTĂ - materialul trebuie descarcat de la locatia oferita in link pentru a beneficia de interactivitate si pentru a vedea experimentele filmate.


Alte informații

Materialul este un set complet de lecții pentru capitolul ”Electrizarea” din programa școlară de clasa 6-a. Lecțiile conțin experimente filmate prezentate in mod interactiv pentru a permite elevilor să învețe prin descoperire și contribuție proprie, de aceea sunt provocați cu întrebări legate de experimentele prezentate, și apoi primesc explicații detaliate și răspunsuri. Pentru a mări atractivitatea lecțiilor întrebările sunt concepute gen “vrei să fii miliardar”, cu o grila iar programul este setat să indice într-un mod vesel variantele corecte sau greșite în momentul in care elevul alege răspunsul, astfel elevii sunt tot mai animați să descopere răspunsul bun. Cuprinsul(meniul) permite accesarea separata a unei pagini sau paragraf, prin click pe titlul paragrafului din meniu. Din cuprins- partea 1 contine Experimente de electrizare, Sarcina electrica, Generatorul Van der Graaf, Exercitii interactive, Pendulul electrostatic, Electroscopul, Electrizarea prin frecare, contact si prin influență, Atomul, Explicarea electrizarii, Fenomene electrice in atmosfera, aplicatii-paratraznetul, aplicatii in tehnica, Stiați ca..., si seturi de exercitii interactive pentru evaluare la sfarsit de capitol.

Capitolul Electrizarea este inclus in programa clasei a 6-a, dar, la un nivel mai ridicat este prezentat si in manualele de clasa a 8-a la care este facultativ in programa actuală. Deși facultativ, e util să fie predat însă și la clasa 8-a la inceputul capitolului Electricitate fiind necesar elevilor pentru înțelegerea fenomenelor electrice. De aceea, materialul a fost conceput pentru a putea fi predat și la clasa 6-a și la clasa 8-a, conținând si aspecte utile la clasa a 8-a de exemplu Legea lui Coulomb(facultativa la clasa 6-a) sau o serie de aspecte ce țin de aprofundare, care sunt foarte potrivite pentru elevii performanți sau cu spirit tehnic si fizic. De asemenea, si la clasa a 7-a sunt necesare notiuni despre electrizare la capitolul interactiuni prin câmpuri. In functie de nivelul clasei si de interesul tehnic-stiintific al elevilor din clasa, profesorul va putea alege notiunile predate din acest set de lectii, mai ales ca meniurile interactive permit alegerea separată a oricărei părți din lecție.


Laurentiu Rosu, profesor de Fizică

Școala nr.12 , România, Constanța, Constanța

Trimis la 06.02.2019 - 18:39


Materiale similare

Energia potențială gravitațională

Fizică
FIZICĂ, VII

LearningApps.org este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesele de invățare și predare prin module interactive.

Lucrul mecanic

Fizică
FIZICĂ, VII

LearningApps.org: multimedia, interactiv.
Crearea modulelor de învățare simplificată.