Fundația Orange

Europa „pe scurt”

Concurs

Aurora Dumitrescu

Trimis la 20.01.2022

Geografie
GEOGRAFIE, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul ”Europa pe scurt” facilitează recapitularea cunoștințelor de geografie fizică învățate despre continentul Europa.


Conținut video


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Cu ajutorul unor hărți animate se consolidează competențele de localizare a punctelor extreme, mărilor mărginașe, unităților de relief-munți, podișuri, câmpii, caracteristici ale tipurilor de climă din Europa, fluviile Europei, elemente bio-pedogeografice, resurse de subsol, culturi agricole, precum și etapele extinderii UE.

Au fost inserate și elemente interactive sub forma unor itemi de tip grilă care verifică cele prezentate în videoclip.


Aurora Dumitrescu, profesor de Geografie

Colegiul economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu, Gorj

Trimis la 20.01.2022 - 21:38


Materiale similare

Zonele biogeografice

Geografie
GEOGRAFIE, V

Tutoriale de utilizare a aplicației ArcGIS Online în predarea și învățarea geografiei

Geografie
GEOGRAFIE, V, VI, VII, VIII

Geografia ca disciplină integrează aplicații și limbaje ale Sistemului Informațional Geografic în cunoașterea și analizarea mediului terestru. Unul dintre aceste instrumente ofertante pentru asigurarea competențelor asumate de disciplina geografie este ArcGIS online.