Fundația Orange

Europa „pe scurt”

Concurs

Aurora Dumitrescu

Trimis la 20.01.2022

Geografie
GEOGRAFIE, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul ”Europa pe scurt” facilitează recapitularea cunoștințelor de geografie fizică învățate despre continentul Europa.


Conținut video


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Cu ajutorul unor hărți animate se consolidează competențele de localizare a punctelor extreme, mărilor mărginașe, unităților de relief-munți, podișuri, câmpii, caracteristici ale tipurilor de climă din Europa, fluviile Europei, elemente bio-pedogeografice, resurse de subsol, culturi agricole, precum și etapele extinderii UE.

Au fost inserate și elemente interactive sub forma unor itemi de tip grilă care verifică cele prezentate în videoclip.


Aurora Dumitrescu, profesor de Geografie

Colegiul economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu, Gorj

Trimis la 20.01.2022 - 21:38


Materiale similare

Secvențe de învățare pentru lecțiile:Geneza Sistemului Solar, Structura interna a Pământului și Plăcile tectonice, Lanțurile montane ale Terrei, Organizarea administrativ-teritorială a României, Solstițiu de iarnă

Geografie
GEOGRAFIE, V, VIII

- sunt scurte, dar acoperă un conținut relevant
- economiseșc mult timp pentru învățare
- ușurează învățarea conceptelor complexe,
- încurajează o mai bună reținere,
- sunt captivante, informative, ilustrative,
- stârneșc curiozitatea pentru aprofundarea unor concepte prezentate

Zonele biogeografice

Geografie
GEOGRAFIE, V