Fundația Orange

Expresii, locuțiuni, personificări

Concurs

Carmen Maria Gugus

Trimis la 02.02.2019

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Proiectul ”Expresii, locuțiuni, personificări” contine definiții, exemple, diferite contexte în care apar aceste figuri de stil, exerciții de tip grilă, care îl ajută pe profesorul de Limba română în predare, evaluare sau autoevaluare.Proiecte didactice


Documente


Materialul este conceput sub forma unei prezentări ppt; este adaptat la particularitățile de vârstă ale copiilor, înlesnește înțelegerea și învățarea lectiei. Grafica trezește interesul elevilor, este interactiv, captează și menține atenția copiilor. De asemenea, ajută la interacțiunea între copii - dacă se lucrează pe echipe - și între copii și profesor, dacă se lucrează frontal.

OBIECTUL: Limba română
CLASA: a VII-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
SUBIECTUL: Expresii, locuțiuni, personificări
TIPUL LECȚIEI: mixtă
Prezentare Power Point
Resurse materiale: computer, videoproiector
Forme de organizare a activității: frontal/ pe echipe


Carmen Maria Gugus, profesor de Limba și literatura română

Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul” , ROMANIA, Constanța , Constanța

Trimis la 02.02.2019 - 22:55


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.