Fundația Orange

Expresii, locuțiuni, personificări

Concurs

Carmen Maria Gugus

Trimis la 02.02.2019

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Proiectul ”Expresii, locuțiuni, personificări” contine definiții, exemple, diferite contexte în care apar aceste figuri de stil, exerciții de tip grilă, care îl ajută pe profesorul de Limba română în predare, evaluare sau autoevaluare.Proiecte didactice


Documente


Materialul este conceput sub forma unei prezentări ppt; este adaptat la particularitățile de vârstă ale copiilor, înlesnește înțelegerea și învățarea lectiei. Grafica trezește interesul elevilor, este interactiv, captează și menține atenția copiilor. De asemenea, ajută la interacțiunea între copii - dacă se lucrează pe echipe - și între copii și profesor, dacă se lucrează frontal.

OBIECTUL: Limba română
CLASA: a VII-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
SUBIECTUL: Expresii, locuțiuni, personificări
TIPUL LECȚIEI: mixtă
Prezentare Power Point
Resurse materiale: computer, videoproiector
Forme de organizare a activității: frontal/ pe echipe


Carmen Maria Gugus, profesor de Limba și literatura română

Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul” , ROMANIA, Constanța , Constanța

Trimis la 02.02.2019 - 22:55


Materiale similare

Programa CDȘ "Literație multimodală"

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate.

(Premiul III, Proiecte didactice, 2019) Poveste de iarnă

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Noutatea demersului didactic constă în utilizarea tehnologiilor web2.0 (google docs și padlet) în cadrul orei de Limba și literatura română, pentru a realiza o poveste colaborativă de iarnă.