Fundația Orange

Fericirile - Legea cea nouă

Concurs

FILIMON DANIEL

Trimis la 18.02.2018

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ALTĂ DISCIPLINĂ, VII ÎNCEPĂTOR PREDARE

Acest material poate fi folosit cu succes la ora de religie ortodoxă la clasa a-VII-a. Este o prezentare Power Point care poate fi folosită cu ajutorul unui video-proiector, ajutând atât profesorul în actul didactic cât și elevul în însușirea cunoștințelor religios-morale.


Proiecte didactice


Documente


FILIMON DANIEL, profesor de Altă disciplină

COLEGIUL NAȚIONAL ȘTEFAN CEL MARE, HÎRLĂU, Romania, Hîrlău, Iași

Trimis la 18.02.2018 - 19:48


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.