Fundația Orange

Fișă cu funcțiile sintactice

Concurs

qwzky

Trimis la 03.03.2018

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Pentru lucru eficient, fișele vor fi printate și laminate. Apoi se taie de pe fișe (cu marker FLIPCHART) acele funcții sintactice care nu au fost încă predate sau care nu sunt în programa pentru nivelul la care se află elevul-utilizator. azurilor.


Proiecte didactice


Documente


Pentru lucru eficient, fișele vor fi printate și laminate. Apoi se taie de pe fișe (cu marker FLIPCHART) acele funcții sintactice care nu au fost încă predate sau care nu sunt în programa pentru nivelul la care se află elevul-utilizator. În lucrul efectiv cu fișa, se vor urma pașii:
1. Numim partea de vorbire. Elevul numește partea de vorbire pentru cuvântul subliniat în propoziție (astfel, va afla culoarea părții de vorbire, pentru referiri ulterioare).
2. Punem întrebarea. Plecăm de la premisa că elevul știe un lucru foarte bine: să pună o întrebare la care să răspundem cu cuvântul subliniat în propoziție.
3. Identificăm funcția. Corelăm întrebarea care se potrivește cel mai bine cu funcția sintactică aferentă.
N.B. este posibil ca aceeași întrebare să se regăsească la funcții sintactice diferite sau la aceleași funcții, dar în cazuri diferite. Profesorul va fixa separat teoria cazurilor.


qwzky, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială nr. 2 Voluntari, România, Voluntari, Ilfov

Trimis la 03.03.2018 - 01:19


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic limba română

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI

Materialul este un proiect didactic al unei lecții mixte pentru clasa a VI-a ce are ca temă Textul descriptiv în versuri. Respectă programa de limba și literatura română actuală (OMEN nr.3393 / 28.02.2017) și folosește ca text suport „Balul pomilor” de Dimitrie Anghel.