Fundația Orange

Formele de relief

Concurs

Morariu Crina

Trimis la 15.01.2021

Științe ale naturii
ȘTIINȚE ALE NATURII, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul propune o abordare interactivă de predare/învățare/evaluare, la clasa a II-a, a formelor de relief. Materialul de curs a fost realizat cu ajutorul instrumentelor digitale oferite de platforma educațională Wand.education, fiind riguros documentat metodic și științific.Proiecte didactice


Documente


Lecția poate fi parcursă prin accesarea linkului următor:

https://app.wand.education/view/b96de2179ccd2c2b

Prin valorificarea oportunităților oferite în materie de instrumente digitale, tipuri de activități predefinite, de platforma educațională Wand.education, a fost posibilă proiectarea acestei activități interactive, motivante pentru elevi. Abordarea modernă în propunerea variată a activităților, caracterul ludic, interactivitatea sunt o garanție a implicării active, participative a elevului în propria activitate de învățare, oferindu-i-se acestui ocazia de a trăi o reală experiență de învățare.


Alte informații

Lecția poate fi accesată de pe orice tip de dispozitiv, putând fi o abordare a noțiunii de relief, atât în cadrul unei activități desfășurate în sala de clasă, cu prezență fizică a elevilor, cât și în cadrul activităților online.

Platforma oferă posibilitatea studierii materialului de curs atât sincron, cât și asincron, lecția putând fi livrată elevilor prin intermediul oricărei platforme instituționale sau canal de comunicare cu elevii.

O oportunitate aparte este faptul că lecția poate fi reluată de elevi, reparcursă, dacă doresc să-și îmbunătățească prestația inițială, să progreseze, să reia secvențe insuficient consolidate.


Morariu Crina

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Tg. Mureș, Mureș

Trimis la 15.01.2021 - 22:25


Materiale similare

Somnoroase păsărele cu Scratch și Makey Makey

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I, II, III, IV

Tutorial stem.Discipline integrate: inginerie, arte, coding, memorare, literație;

In lumea păsărilor

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, I, II, III, IV

Frumusețea păsărilor a fost mereu o sursă de inspirație pentru creațiile artistice. Lecția îi transpune pe elevi în lumea plină de culoare și muzicalitate a păsărilor.