Fundația Orange

Formele de relief

Concurs

Morariu Crina

Trimis la 15.01.2021

Științe ale naturii
ȘTIINȚE ALE NATURII, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul propune o abordare interactivă de predare/învățare/evaluare, la clasa a II-a, a formelor de relief. Materialul de curs a fost realizat cu ajutorul instrumentelor digitale oferite de platforma educațională Wand.education, fiind riguros documentat metodic și științific.Proiecte didactice


Documente


Lecția poate fi parcursă prin accesarea linkului următor:

https://app.wand.education/view/b96de2179ccd2c2b

Prin valorificarea oportunităților oferite în materie de instrumente digitale, tipuri de activități predefinite, de platforma educațională Wand.education, a fost posibilă proiectarea acestei activități interactive, motivante pentru elevi. Abordarea modernă în propunerea variată a activităților, caracterul ludic, interactivitatea sunt o garanție a implicării active, participative a elevului în propria activitate de învățare, oferindu-i-se acestui ocazia de a trăi o reală experiență de învățare.


Alte informații

Lecția poate fi accesată de pe orice tip de dispozitiv, putând fi o abordare a noțiunii de relief, atât în cadrul unei activități desfășurate în sala de clasă, cu prezență fizică a elevilor, cât și în cadrul activităților online.

Platforma oferă posibilitatea studierii materialului de curs atât sincron, cât și asincron, lecția putând fi livrată elevilor prin intermediul oricărei platforme instituționale sau canal de comunicare cu elevii.

O oportunitate aparte este faptul că lecția poate fi reluată de elevi, reparcursă, dacă doresc să-și îmbunătățească prestația inițială, să progreseze, să reia secvențe insuficient consolidate.


Morariu Crina

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Tg. Mureș, Mureș

Trimis la 15.01.2021 - 22:25


Materiale similare

Blog educativ „Mînecuța cu idei”

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I, II, III, IV

În luna mai 2020 am creat un blog educativ în care am postat scenarii didactice, idei pentru ședințele cu părinții, jocuri interactive. Cele mai multe resurse îmbracă forma unui PowerPoint, dar găsesc linkuri și către alte aplicații digitale: Bookcreator, Livresq, jocuri Wordwall, LearningApps.

Plantele. Povestea unei flori

Științe ale naturii
ȘTIINȚE ALE NATURII, I, II, III, IV

Este o carte creată de mine pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice în abordarea demersului didactic și pentru a facilita succesul elevilor în învățare.