Fundația Orange

Freizeit und Hobbys - Activitățile de timp liber în limba germană

Concurs

Daniela Nanu

Trimis la 29.12.2020

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Elevii vor putea în urma parcurgerii lecției: să recunoască activitățile de timp liber, să formuleze care sunt hobby-urile lor, să exprime abilitatea/incapacitatea, să exprime ce le place și ce nu le place, să înțeleagă un text audiat pe această temă.


Proiecte didactice


Documente


Linkuri:
https://library.livresq.com/view/5edfde2483ccecc8e51a5b69/
https://library.livresq.com/details/5edfde2483ccecc8e51a5b69

Prin intermediul platformei Livresq, profesorul poate pune la dispoziția elevilor o lecție completă ce integrează text, imagine, secvențe audio-video și aplicații interactive pentru consolidare și evaluarea gradului de înțelegere a conținuturilor. Competențele de receptare a mesajului citit și/sau audiat sunt exersate, de asemenea vocabularul și elementele de gramatică sunt prezentate/explicate și consolidate într-un mod atractiv pentru elevi.


Daniela Nanu, profesor de Limbi moderne

Școala Gimnazială, Rădăuți, Suceava

Trimis la 29.12.2020 - 17:14


Materiale similare

Secure Passwords / Parole sigure

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI, VII, VIII

Acest proiect didactic se adresează profesorilor care predau limba engleză sau opționale integrate (la nivelul mai multor arii curriculare), în acest caz fiind vorba de Limbă și comunicare (Limba engleză) și Tehnologii (TIC).

Complementele de timp și de mod în limba germană

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI

În urma parcurgerii lecției, elevii vor fi capabili:
- să folosească corect prepozițiile și adverbele temporale
- să exprime cu precizie durata sau frecvența unei acțiuni
- să utilizeze o paletă variată de adverbe de mod
- să exprime o preferință