Fundația Orange

Funcții de forma f:ℝ→ℝ, f(x) = ax+b, a,b numere reale

Concurs

Irina Petriuc

Trimis la 29.02.2020

Matematică
MATEMATICĂ, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Noțiunea de funcție este prezentă în toată matematica și nu numai. Însușirea corectă a acestei noțiuni este importantă. Ea este des întâlnită și în vorbirea curentă, dar în matematică, noțiunea de funcție are un înțeles precis. Este imporant ca elevii să înțeleagă această noțiune, de aceea vom utiliza aplicația GeoGebra pentru a rezolva exercițiile propuse.


Proiecte didactice


Documente


Obiectivele lecției sunt următoarele:

a) Obiective cognitive: După parcurgerea lecției elevul va fi capabil:
- Să cunoască definiția graficului unei funcții;
- Să reprezinte geometric graficul unei funcții cu domeniu finit;
- Să decidă dacă un punct de coordonate date aparține graficului unei funcții;
- Să interpreteze grafice de funcții și alte tipuri de reprezentări grafice.

b) Obiective afective :
- să participe cu plăcere si interes la toate activitătile propuse;
- să manifeste curiozitate si creativitate în rezolvarea sarcinilor propuse;
- să păstreze atentia trează, timp suficient pentru atingerea obiectivelor stabilite.


Irina Petriuc, profesor de Matematică

Școala Gimnazială „Constantin Morariu”, România, Pătrăuți, Suceava

Trimis la 29.02.2020 - 17:33


Materiale similare

Marțișoare matematice

Matematică
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

Acest material se adresează elevilor din clasele V-VIII, material care vine în ajutorul profesorilor și elevilor cu scopul de a ușura înțelegerea profundă a unor concept matematice de bază și de a ușura aplicarea acestora în viața de zi cu zi.

A Háromszögek

Matematică
MATEMATICĂ, VI, VIII

A következő oktatóprogram lehetőséget ad a Háromszögek fejezet átismétlésére, játékos formában.