Fundația Orange

Funcțiile comunicării - prin jocuri

Alte resurse

Tablan Gabriela

Trimis la 07.01.2021

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VIII AVANSAT PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Lecția conține informații scrise, tratate în manieră sintetică, precum și exerciții-jocuri pe platforma Wardwall, pentru consolidare și exersare.Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Resursa educațională propusă este o lecție în format PPT ce poate fi vizionată în mediul on-line, conținând informații scrise, scheme, activități practice sub forma unor jocuri pe platforma Wordwall, prin care se urmărește un demers didactic complet (predare-învățare-evaluare), cu o durată de aproximativ 50 de minute.

Este potrivită pentru diverse forme de învățare (frontală, individuală, pe grupe).

Resursele digitale integrate aici iau forma unor jocuri care stimulează simțul competițional al elevilor, îi motivează să învețe cu plăcere, prin joc, le trezește curiozitatea.

Activitatea urmărește atingerea competenței de receptare adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor, în diferite situații de comunicare.


Tablan Gabriela, profesor de Limba și literatura română

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra-Neamț, Neamț

Trimis la 07.01.2021 - 18:14


Materiale similare

Verbul

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Testul se adresează elevilor clasei a VII-a, dar și celor de clasa a VIII-a. Itemii propuși vizează fixarea noțiunilor despre modurile și timpurile verbului, dar și despre formele verbale nepersonale.

Adverbul

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Materialul propus conține informații despre adverb. Noțiunile pot fi folosite pentru predarea și consolidarea cunoștințelor despre adverb la clasa a VII-a, dar și pentru clasa a VIII-a (în vederea pregătirii pentru examenul de Evaluare Națională).