Fundația Orange

Genul epic (test)

Alte resurse

Cristina Păvălescu

Trimis la 01.03.2019

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Testul propus este realizat cu ajutorul aplicației Socrative.Aplicații


Documente


https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32796139

Acesta este un test formativ, care poate fi aplicat la clasă pentru evaluarea cunoștințelor elevilor legate de Genul epic, folosind aplicația Socrative.


Cristina Păvălescu, profesor de Limba și literatura română

Bârlad, Vaslui

Trimis la 01.03.2019 - 01:38


Materiale similare

Orar Digital

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Produsul reprezintă un orar digital pentru clasă, unde fiecare oră din anul școlar poate avea atașată tema, lecția, test sau teza, carnet de elev digital unde se pot introduce notele și se pot vizualiza imediat mediile și un chat pentru socializare și anunțuri.

Moara lui Călifar

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Materialul se adresează elevilor de clasa a VII-a și constituie o variantă interactivă și atractivă de verificare a lecturii și înțelegerii textului.