Fundația Orange

Grupurile de litere - recapitulare

Concurs

Ana-Maria Domokos-Uifalvi

Trimis la 23.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul realizat presupune o suită de exemple, exerciții, jocuri prin care elevii își reîmprospătează cunoștințele referitoare la grupurile de litere, folosirea corectă a acestora în diferite contexte


Alte materiale educaționale


Multimedia


Competențe și activități:
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
- citirea în forme variate a enunțurilor și textelor scurte ( citire cu voce tare/ în șoaptă/ în gând; citire în lanț, pe roluri, citire ștafetă etc.)
- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afișe, anunțuri, enunțuri, texte scurte etc.
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonației impusă de semnele de punctuație
- citirea selectivă în funcție de anumite repere (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găsește și citește”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului și autorului unui3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
- formularea orală a mesajului/ învățăturii desprinse dintr-un text citit
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte familiare și expresii elementare
- formularea unor întrebări și răspunsuri pe baza textului citit
- identificarea și analizarea ilustrațiilor care însoțesc textul citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziții după ordinea logică de desfășurare a evenimentelor din mesajul audiat
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
- copieri și transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziții
- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spațiul paginii, respectarea proporției între litere și a spațiului între cuvinte
- transcrieri selective de cuvinte și fraze dintr-un scurt text pe teme cunoscute


Alte informații

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază
- scrierea cuvintelor obținute prin completarea sau combinarea unor silabe
- folosirea convențiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuație)


Ana-Maria Domokos-Uifalvi, profesor de Limba și literatura română

Liceul Teoretic Teglas Gabor, Deva, Hunedoara

Trimis la 23.05.2023 - 16:52


Materiale similare

S.O.S poveștile! - joc digital

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II, III, IV

Jocul propus poate fi aplicat elevilor din ciclul primar ca test de evaluare în urma lecturilor citite. Se remarcă prin ineditul probelor, interactivitate și poate motiva elevii să citească mai mult!

Vine, vine primăvara!

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul propus se poate utiliza la clasele I. și a II-a, în cadrul orelor de comunicare în limba română, atunci când se predau noțiuni despre primăvară, când se realizează portrete ale anotimpurilor în cuvinte, formă și culoare, descrierea unei flori, a unei păsări călătoare etc.