Fundația Orange

Heidi, fetița munților

Concurs

Nicoleta Gîdea

Trimis la 13.01.2021

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III MEDIU PREDARE

Resursa reprezintă o suită de activități de predare-învățare asincrone (în ritm propriu), ERRE, care combină o suită de metode actuale de abordare, într-o strategie didactică exploratorie.Proiecte didactice


Link: https://library.livresq.com/details/5ec594c2b981cb50d5f30303

Tipul resursei: Mixt (multimedia)
Limba resursei: Română

Nivelul: Clasa a III-a
Disciplina: Limba și literatura română

Competență generală: 3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
Competența specifică vizată prioritar: 3.1.. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare

Cuprins:
- Fragment
- Vocabular
- Suplimentar
- Exerciții de înțelegere a textului
- Exerciții de vocabular
- Pălăriile gânditoare
- Informații
- Cele șase pălării
- Aplicație - Heidi
- Feedback


Nicoleta Gîdea

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Alexandria, Teleorman

Trimis la 13.01.2021 - 17:23


Materiale similare

Hoinar, dupâ Emil Gârleanu

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III

Resursa reprezintă o succesiune de activități de predare-învățare asincrone (în ritm propriu), ERRE, având ca scop formarea de competențe de receptare a mesajelor scrise în diverse situații de comunicare, pornind de la textul lui Emil Gârleanu.

Pinocchio, după Carlo Collodi

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III

Resursa reprezintă o succesiune de activități de predare-învățare asincrone (în ritm propriu), ERRE, având ca scop formarea de competențe de receptare a mesajelor scrise în diverse situații de comunicare, pornind de la un fragment din opera lui Carlo Collodi.