Fundația Orange

Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale

Concurs

Botgros Didina

Trimis la 05.05.2023

Matematică
MATEMATICĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Colecția de resurse cuprinde materiale video prin care se urmărește formarea, dezvoltarea și evaluarea competențelor de efectuare de înmulțiri și împărțiri prin adunare și scădere repetată și de rezolvare de probleme practice.


Conținut video


Multimedia


Resursele digitale propuse se pot folosi în activități de predare/exersare/aprofundare/evaluare în cadrul unității de învățare „Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000”, prin care se urmărește formarea competenței 1.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-1 000 prin adunări/scăderi repetate.

Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale
1.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-1 000 prin adunări/scăderi repetate

- Înmulțirea prin adunare repetată https://youtu.be/BcvF_5udtoU
- Proprietățile înmulțirii https://youtu.be/qiXIPPeeb9s
- Împărțirea prin scădere repetată https://youtu.be/50VgRhHdkPE
- Cazuri speciale de împărțire https://youtu.be/uEzZf_q7qMM
- Proba înmulțirii și a împărțirii https://youtu.be/JDqvukneG3k

Colecție de resurse
https://view.genial.ly/64548ec773a2ba001a1aecaf/interactive-content-inmultirea-si-impartirea-clasa-a-ii-a


Botgros Didina

Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 05.05.2023 - 10:11


Materiale similare

Numerele naturale de la 0 la 1000

Matematică
MATEMATICĂ, II

Materialele video propuse au fost concepute atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual și pot fi folosite în regim sincron și asincron.

Unități de măsură

Matematică
MATEMATICĂ, II

Un set de materiale video care se pot folosi într-o activitate de învățare/exersare/aprofundare, atât frontal cât și individual, pentru formarea și dezvoltarea competențelor de identificare și utilizare a unităților de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă și a a unor instrumente adecvate.