Fundația Orange

Internet Safety / Siguranță pe Internet

Concurs

A. S.

Trimis la 15.01.2021

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, LIMBI MODERNE, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Adresat elevilor din ciclul gimnazial, acest set de resurse didactice digitale abordează tema siguranței pe Internet și poate fi folosit cu succes atât în predarea sincronă, cât și asincronă, în cadrul orelor de limba engleză sau a cursurilor opționale integrate.Aplicații


Link: https://teachingnetsafety.000webhostapp.com

Resursele didactice pe care le-am creat sunt alcătuite din diverse tipuri de exerciții interactive, de tipul întrebări cu mai multe variante de răspunsuri, texte lacunare, exerciții de tip drag-and-drop, rebusuri etc. și conțin pe lângă elemente grafice și link-uri către informațiile necesare rezolvării exercițiilor, în cazul în care elevul nu a reușit să asimileze toate cunoștințele înaintea începerii testării propriu-zise.

Acestea sunt centrate pe nevoile și interesele elevilor, copiii având posibilitatea de a lucra în ritm propriu fără a mai fi expuși stresului generat de evaluarea tradițională.
De asemenea, contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor printr-o învățare dirijată, informațiile fiind prezentate într-o formă plăcuta.

Acestea pot fi utilizate cu succes pentru studiul în clasă și/sau acasă, facilitându-le elevilor dobândirea și/sau îmbunătățirea cunoștințelor despre siguranță pe Internet, precum și a competențelor digitale și lingvistice.


Alte informații

Adresa este https://teachingnetsafety.000webhostapp.com/


A. S., profesor de Limbi moderne

București

Trimis la 15.01.2021 - 12:04


Materiale similare

Un loc pentru activități extrașcolare și extracurriculare - Google Site

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

Acest Site Google conține proiecte pentru activități extrașcolare și extracurriculare. Site-ul a fost creat în limba maghiară, deoarece aparținem minorităților maghiare. Cu ocazia Zilei Minorităților Naționale am organizat un program cultural în limba română care poate fi accesat aici.

Bonjour, ma planète! (Bună ziua, planeta mea!)

Interdisciplinar
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Bonjour, ma planète ! (Bună ziua, planeta mea!) este un site interdisciplinar în limba franceză, centrat pe natură, viața pe pământ și pe problemele mediului înconjurător. Reprezintă o aplicație coerentă, interactivă, ludică, ce aduce într-un singur loc resurse deosebit de numeroase despre natură.