Fundația Orange

Intervale muzicale - Prima și secunda

Concurs

Claudia Mazilu

Trimis la 12.01.2021

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Lecția „Intervale muzicale - Prima și secunda” este strâns legată de cunoașterea noțiunilor de ton și semiton, intervalele muzicale fiind distanțe între 2 sunete muzicale.


Conținut video


Multimedia


Lecția prezintă intervalele muzicale:
- Prima - intervalul muzical ce se crează între 2 sunete de aceeași înălțime
- Secunda - intervalul muzicale ce se formează între 2 sunete alăturate.

Lecția se încadrează în sfera competențelor specifice: Operarea cu elemente de scris-citit si limbaj muzical, prezentat în programa de Educație Muzicală pentru clasa a VI-a.
Alte informații

Exemplele muzicale prezente sunt extrase din melodii cunoscute ale artiștilor internaționali, dar și din muzica clasică, iar exemplificarea pe pian face înțelegerea intervalelor mult mai ușoară.


Claudia Mazilu, profesor de Educație muzicală

Școala Italiană „Aldo Moro”, București

Trimis la 12.01.2021 - 19:37


Materiale similare

Natural, Harmonic and Melodic versions of a minor scale/Variantele naturale, armonice și melodice ale gamei la minor

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, IV, VI, VII, VIII

Aceasta este o lecție în limba englezã pentru elevii de liceu pe linia Cambridge care au ales muzica drept obiect de examen. Este o lecție care poate fi folositã și pe linie româneascã la clasele a VI-a și a VII-a de la școlile vocaționale sau generale.

Opera - originea și evoluția genului

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, IV, V, VI, VII

Set de materiale video aferente conținutului Opera - originea și evoluția genului, disciplina educație muzicală, clasa a VII-a