Fundația Orange

"La magie des chiffres et des nombres"/”Magia cifrelor și a numerelor”

Alte resurse

Elena Buric

Trimis la 04.03.2019

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Numerele sunt o parte esențială a vieții cotidiene, iar exprimarea și folosirea lor corectă într-o limbă străină trebuie să devină o competență solidă a generației actuale.Aplicații


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


https://open.crea-learning.com/mod_turbolead/mod/crealearning/reader.php?n=Nzg5NiYyNDQ3Mw%3D%3D

”La magie des chiffres et des nombres”, creat pe platforma https://open.crea-learning.com, este un modul interactiv și atractiv de învățare și de consolidare a cifrelor și a numerelor în limba franceză, oferindu-le elevilor posibilitatea de a asocia sunet, text și imagine, astfel încât numerele să fie înțelese și reținute ușor, în condițiile în care acestea prezintă unele dificultăți în limba franceză, fie în scris, fie oral.
Prin reluări succesive și printr-un parcurs progresiv, elevii sunt invitați să nu numai să recunoască, să înțeleagă sau să scrie un număr în cifre și litere, dar și să calculeze ori să rezolve probleme. Operații aritmetice amuzante, exerciții și jocuri de o mare diversitate, fac din această aplicație una interdisciplinară. Să exprimi valori numerice, vârsta, prețul, ora, distanța etc. devine un joc ce îi motivează pe elevi și pentru franceză și pentru matematică.
Exercițiile și jocurile au fost create pe:
https://quizlet.com
https://learningapps.org/
https://oodlu.org/home
https://h5p.org
https://www.genial.ly
Modulul poate fi folosit de toți elevii de gimnaziu, prin alegerea secvențelor conforme programei școlare a fiecărei clase. Se poate adapta ușor nevoilor de învățare, iar, prin aspectul dinamic și amuzant, poate deveni un suport permanent de exersare sau de evaluare și de autoevaluare.


Elena Buric, profesor de Limbi moderne

Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret”, Tulcea

Trimis la 04.03.2019 - 21:14


Materiale similare

My English e-Book

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VIII

„My English e-Book” este un concept site/canal Youtube inter-conectate, care prezintă lecții explicative pentru gramatica limbii engleze, atât video cât și scris. Aceste materiale sunt destinate începătorilor, sunt în limba română și sunt prezentate în varianta cea mai simplă.

(Premiat 2023, Aplicații, V-VIII) Prenons le large!

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Prenons le large! (Să pornim în larg!) este o platformă în limba franceză dedicată elevilor de gimnaziu și își propune să ofere activități interactive, accesibile, amuzante sau intuitive pentru învățarea, consolidarea și recapitularea unor unități tematice și gramaticale fundamentale.