Fundația Orange

"Les pays de l'Europe"/ „Țările din Europa”

Alte resurse

Elena Buric

Trimis la 04.03.2019

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VI, VII, VIII PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

„Țările din Europa” este un modul interactiv și interdisciplinar de consolidare/ evaluare și are ca obiective învățarea în limba franceză a numelor țărilor din Europa și a statelor transcontinentale, a capitalelor acestora și al numelor locuitorilor lor. De asemenea, se insistă pe diferențierea genurilor și a prepozițiilor corecte în funcție de gen și de inițială, pe dezvoltarea competenței de a situa corect pe hartă, de a recunoaște drapelul fiecărui stat.Aplicații


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia

Conține o prezentare audio-video, numeroase exerciții și jocuri, create pe: https://learningapps.org/ https://h5p.org https://quizlet.com educaplay.com Modulul a fost creat pe platforma internațională de e-learning https://open.crea-learning.com

https://open.crea-learning.com/mod_turbolead/mod/crealearning/reader.php?n=ODEyNiYyNTM4Mg%3D%3D

Conține o prezentare audio-video, numeroase exerciții și jocuri, create pe:
https://learningapps.org/
https://h5p.org
https://quizlet.com
educaplay.com
Modulul a fost creat pe platforma internațională de e-learning https://open.crea-learning.com


Elena Buric

Școala Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret”, Tulcea, Tulcea

Trimis la 04.03.2019 - 21:29


Materiale similare

Un loc pentru activități extrașcolare și extracurriculare - Google Site

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

Acest Site Google conține proiecte pentru activități extrașcolare și extracurriculare. Site-ul a fost creat în limba maghiară, deoarece aparținem minorităților maghiare. Cu ocazia Zilei Minorităților Naționale am organizat un program cultural în limba română care poate fi accesat aici.

Bonjour, ma planète! (Bună ziua, planeta mea!)

Interdisciplinar
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Bonjour, ma planète ! (Bună ziua, planeta mea!) este un site interdisciplinar în limba franceză, centrat pe natură, viața pe pământ și pe problemele mediului înconjurător. Reprezintă o aplicație coerentă, interactivă, ludică, ce aduce într-un singur loc resurse deosebit de numeroase despre natură.