Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Tălmaciu, județul Sibiu

Liceul Tehnologic „Johhanes Lebel” Tălmaciu

Liceul își concentrează atenția pe nevoia de formare continua cât și pe implicarea în diverse activități ce pot contribui la dezvoltarea elevilor, cadrelor didactice și instituției, în general.

Liceul Tehnologic „Johhanes Lebel” Tălmaciu

FOTO: Liceul Tehnologic „Johhanes Lebel” Tălmaciu


Despre școală:

Liceul Tehnologic „Johhanes Lebel” este situat în localitatea Tălmaciu, județul Sibiu. Liceul poartă numele ilustrului orator și poet Johannes Lebelius (1490-1566), născut în orașul Bistrița. În 1535 acesta este numit predicator la Tălmaciu, fiind un excelent orator și propovăduitor al ideilor lui Martin Luther.

Istoria învățământului tălmăcean este marcată în documente ale secolului XVI, care vorbesc despre existența învățătorilor în Tălmaciu între anii 1523-1526. Este vorba despre acel „Scolaris clemens” clopotar ce îndeplinea și funcția de dascăl. Prima școală românească este construită în 1924.

Dezvoltarea industrială a localității, sporul demografic, precum și interesul pentru dezvoltare învățământului, vor duce la înființarea liceului din localitate în anul 1961.

Despre oraș:

Ca și repere geografice importante, orașul Tălmaciu se găsește la 18 km de Sibiu, reședința de județ, la 25 km de faimosul drum Transfăgărășan și la 258 km de capitala țării, București.

Tălmaciu este o veche așezarea românească apărută într-un areal locuit din perioada romană, pe anticul drum care ducea la Apulum. Din punct de vedere istoric, prima atestare documentară datează din anul 1318, dar se știe că în secolul XII aici au fost colonizați germani (sași). În 1370, regele Ludovic a construit o cetate în apropiere.

Până în 1453 Tălmaciul a fost reședința unui scaun românesc, după care a fost încorporat în scaunul Sibiului (până în 1863). Pentru o scurtă perioadă de timp, între 1535-1539, Tălmaciu a fost anexat Țării Oltului.

Tălmaciu a fost declarat oraș la 18 aprilie 1989.

Despre Digitaliada:

Liceul Tehnologic „J.Lebel” Tălmaciu a participat, manageriat și dus la finalizare proiecte educaționale care au avut scopul final de a dezvolta atât cadrele didactice, a crește șansele la succesul elevilor cât și de a îmbunătății resursele materiale și digitale ale școlii.

Dorința instituției noastre, cât și a corpului cadrelor didactice, este de a ne dezvolta în continuare prin digitalizarea procesului instructiv-educativ, tema de actualitate a zilelor noastre. Obiectivele pe care noi ni le propunem prin participarea la proiectul Digitaliada sunt: digitalizarea resurselor educaționale, perfecționarea cadrelor didactice prin dezvoltarea competențelor digitale cât și îmbunătățirea performanței școlare. Profesorii Liceului Tehnologic „J.Lebel” Tălmaciu sunt deschiși inovației informaționale, motivați să își consolideze cunoștințele privind utilizarea de noi tehnologii și metode digitale de predare, consolidare și evaluare a conținuturilor predate.

Contact:

liceu.talmaciu.ro