Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Călan, județul Hunedoara

Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan

Una dintre principalele preocupări ale Liceului Tehnologic „Ovid Densușianu” este de a le oferi elevilor un act educațional de înaltă calitate, care să le satisfacă pe deplin nevoile de învățare.

Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan

Despre școală:

Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” este situat în orașul Călan, în zona centrală a județului Hunedoara. Până în anul 1989 orașul Călan a fost o zonă monoindustrială, axată pe industria metalurgică, liceul nostru funcționând ca Grup Școlar Industrial Metalurgic.

În urma schimbărilor survenite în perioada de tranziție, orașul Călan a devenit  zonă defavorizată. Acest fenomen a determinat reorientarea din mers a unității școlare și spre alte specializări și meserii, fiind singura școală care asigură pregătire de specialitate din zonă. 

Despre oraș:

Călan este un oraș în județul Hunedoara, Transilvania, România. Până în anul 1990, Călan era cunoscut pentru renumele apelor termale romane AQVE, din apropierea orașului, precum și prin flăcările secției Semicocs din cadrul Combinatului Siderurgic Victoria care ardeau zi și noapte.

Urmele materialelor descoperite în oraș și  în satele care intră în componența sa atestă locuirea din epoca neolitică veche (5500–3500 î.C.). Din această perioadă, au fost găsite în cele două peșteri din dealul Măgura unelte de piatră, oase de animale, vase de ceramică.

Localitatea este cunoscută încă din timpul romanilor, ca stațiune de tratament cu ape termale, când purta denumirea de „Aquae”.

Numele maghiar „Kalán” desemnează adâncitura dintr-o stâncă, în formă de lingură, în care se putea face baie în ape termale. Prima atestare documentară este din anul 1387. În anul 1961 localitatea Călan a devenit oraș. 

Despre Digitaliada:

Având în vederea integrarea României în Uniunea Europeană, formarea inițială a tinerilor prin învățământ teoretic, tehnic și profesional trebuie să aibă în vedere necesitatea dobândirii de către tineri a competențelor și abilităților cheie cum ar fi: tehnologia informaticii și comunicării, comunicare în limbi străine, capacitatea de a exploata schimbările care au loc.

În aceste condiții, Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” a depus și depune eforturi pentru a asigura baza materială necesară, cadre didactice care să deruleze activități, parteneriate cu angajatori care să ducă la îndeplinirea obiectivului prioritar al unității noastre de învățământ, acela de creștere a gradului de integrare socio-profesională a absolvenților.

Este necesar să oferim elevilor noștri, precum și altor persoane interesate în formarea continuă (cadre didactice, părinți, membri ai comunității), acces la cele mai moderne mijloace de învățământ, la conținuturi didactice accesibile pe platforme online, urmărind formarea de competențe și centrarea instruirii pe elev.

Contact:

www.ltodcalan.ro