Fundația Orange

Limba română - Pronumele personal

Concurs

Despina

Trimis la 16.02.2020

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Este un exercițiu interactiv de consolidare, dar poate fi utilizat și la recapitulare/evaluare. Cuprinde formele pronumelui personal persoana I, a II-a, a III-a.


Alte materiale educaționale


Documente


Multimedia


Este un exercițiu lucrat pe platforma LEARNINGAPPS, o platformă de învățare pe care o utilizez la clasă. Compun diferite tipuri de exerciții, utilizând șabloanele puse la dispoziție.

La acest exercițiu, elevii urmăresc cerința și apoi cu ajutorul mouseului, duc fiecare etichetă în careul potrivit. Se pot verifica de fiecare dată dacă au procedat corect, dacă au greșit, pot să revină asupra cuvântului și să-l așeze unde se potrivește.

Link web: https://learningapps.org/display?v=pugvqiboa20

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pugvqiboa20


Despina, profesor de Limba și literatura română

gimnazială nr. 1, Pildești, România, Cordun, Neamț

Trimis la 16.02.2020 - 14:21


Materiale similare

Harta ilustrativ-interactiva Obiective turistice naturale din Romania

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Harta interactiva pentru clasa a IV-a

Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Lecție interactivă de predare - învățare - evaluare la disciplina Istorie, clasa a IV-a.