Fundația Orange

Liniuțele adiționale

Concurs

Claudia Mazilu

Trimis la 12.01.2021

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, IV MEDIU PREDARE

Lecția „Liniuțele adiționale” face posibilă înțelegerea notelor aflate atât sub portativ, cât și deasupra acestuia și face parte din sfera competenței „Elemente de limbaj muzical”.


Conținut video


Multimedia


Lecția explică notele în afara celor 8 sunete ale gamei Do Major.
Exemplele sunt puse în practică, fiind prezentate cu ajutorul clapelor pianului, dar și prin elemente deja cunoscute de elevi: etajele superioare sau inferioare ale unei clădiri (în acest context, clădirea de 5 etaje reprezentând portativul muzical.


Alte informații

Elevii vor realiza faptul că muzica nu se limitează la cele 8 note prezentate până la clasa a IV-a la materia Muzică și Mișcare, ci se extind mult spre mediul acut, dar și grav, exemplul cel mai concret fiind dat de cele 88 de clape ale unui pian de concert.


Claudia Mazilu, profesor de Educație muzicală

Școala Italiană „Aldo Moro”, București

Trimis la 12.01.2021 - 19:20


Materiale similare

Natural, Harmonic and Melodic versions of a minor scale/Variantele naturale, armonice și melodice ale gamei la minor

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, IV, VI, VII, VIII

Aceasta este o lecție în limba englezã pentru elevii de liceu pe linia Cambridge care au ales muzica drept obiect de examen. Este o lecție care poate fi folositã și pe linie româneascã la clasele a VI-a și a VII-a de la școlile vocaționale sau generale.

Opera - originea și evoluția genului

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, IV, V, VI, VII

Set de materiale video aferente conținutului Opera - originea și evoluția genului, disciplina educație muzicală, clasa a VII-a