Fundația Orange

Microsoft PowerPoint - crearea hyperlink-urilor

Concurs

Pop Florin

Trimis la 04.03.2018

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, ALTĂ DISCIPLINĂ, V, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Tutorialul video poate fi utilizat ca material de facilitare pentru elevii claselor a V-a și a VI-a în realizarea creativă de miniproiecte digitale interactive și de evaluare pentru colegii lor sau de către orice profesor, indiferent de disciplina predată, ca material de sprijin în crearea de teste de autoevaluare pentru toți elevii și a materialelor digitale interactive personalizate.


Conținut video


Multimedia


Tutorialul video poate fi utilizat în predarea conținuturilor de la clasa a VI-a și a VII-a, disciplina Informatică și TIC, pentru atingerea următoarelor competențe din programa școlară:

Clasa a VI-a
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
1.1. Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei prezentări
- realizarea unei prezentări noi, pe o temă atractivă, aplicând hyperlink-uri, efecte de animație obiectelor și de tranziție diapozitivelor și expunerea prezentării

Continuturi:
- Operații de gestionare a prezentărilor: creare, deschidere, expunere, salvare, închidere
- Structura unei prezentări: diapozitive, obiecte utilizate în prezentări (legături, casete de text, imagini importate, forme)
- Operații de editare a unei prezentări: inserare, copiere, mutare, ștergere a unui diapozitiv/obiect
- Formatarea textului, obiectelor, diapozitivelor
- Efecte de animație
- Efecte de tranziție

Clasa a VII-a
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor
3.1. Elaborarea unor documente utile în situații cotidiene folosind aplicațiile studiate


Alte informații

Pentru alte resurse abonează-te la canalul meu de YouTube:
www.youtube.com/ticavansat


Pop Florin, profesor de Informatică și TIC

Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, Colegiul Tehnic George Barițiu, România, Baia Mare, Maramureș

Trimis la 04.03.2018 - 08:21


Materiale similare

Noțiuni introductive - Code::Blocks

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI

Limbajul C este un limbaj de programare universal, caracterizat printr-o exprimare concisă, un control modern al fluxului execuției, structuri de date și un bogat set de operatori. Limbajul C nu este un limbaj de „nivel foarte înalt”, deci poate fi folosit de oricine.

Cum măsurăm distanțe și suprafețe în Google Earth

Interdisciplinar
GEOGRAFIE, V, VI

Acest material face parte dintr-o serie de lecții din cadrul disciplinei Geografie asistată de calculator (o disciplină opțională, creată de mine, pentru clasele de gimnaziu).