Fundația Orange

Modern Languages in Digital Era

Concurs

Monica Iuliana Onica

Trimis la 13.02.2019

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VI MEDIU PREDARE

Prin metoda ,,Știu - vreau să știu - am învățat'' se trece în revistă ceea ce elevii știu deja despre o anumită temă și apoi se formulează întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsurile în lecție. Această metodă am utilizat-o în predarea lecției "The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland", la clasa a VI-a.Proiecte didactice


Documente


Multimedia


,,Învățarea este optimizată atunci când se bazează pe cunoaștere și experiențe anteriore ale elevilor care le permit acestora să lege ceea ce știu deja de noile informații care trebuie învățate.'' (Roth, 1990)


Alte informații

Descrierea lecției
Etapele:
1. Am grupat elevii în perechi și le-am solicitat să întocmească o listă cu tot ceea ce știu despre tema abordată, având la dispoziție cinci minute. În acest timp, am desenat pe tablă un tabel cu următoarele coloane: Știu-vreau să știu-am învățat -Ș-VȘ-Î.
2. I-am cerut fiecărei perechi să spună ce a scris și am notat în prima coloană doar informațiile cu care tot grupul a fost de acord. În paralel, elevii au notat aceste informații în fișa lor de la Anexa 2.
3. Folosind aceeași metodă elevii au elaborat o listă de întrebări. Aceștia au identificat întrebările pe care ei le aveau despre Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Procedând la fel, am notat în cea de a doua coloană a tabelului de pe tablă întrebările elevilor. Aceste întrebări au evidențiat nevoile de învățare ale elevilor în legătură cu tema abordată.
4. Elevii au primit sarcina de a citi textul noii lecții ( Anexa 1). Deoarece aceștia erau în clasa a VI a, au citit individual textul.
5. După lectura textului, am revenit asupra întrebărilor formulate în cea de a doua coloană și am consultat la care dintre acestea s-au găsit răspunsurile în text. Aceste răspunsuri au fost trecute în coloana ,,Am învățat''.
6. Sub îndrumarea mea, elevii au făcut comparație între ceea ce ei cunoșteau deja despre tema abordată, tipul și conținutul întrebărilor pe care le-au formulat și ceea ce au învățat prin lecturarea textului lecției.
7. Elevii au comparat ceea ce cunoșteau înainte de lecturare - informațiile din prima coloană a tabelului - cu ceea ce ei au învățat - informațiile din a treia coloană a tabelului. De asemenea, și-au analizat întrebările care au găsit un răspuns prin informațiile furnizate de text și le-au subliniat pe cele care încă necesită un răspuns. Am discutat cu aceștia despre ultimele întrebări și i-am îndrumat spre sursele unde ar putea căuta respectivele informații. Unele dintre întrebările lor au rămas fără răspuns, iar în unele cazuri, elevii au identificat întrebări noi.
În aceste cazuri, am folosit întrebările ca punct de plecare pentru investigații și le-am solicitat elevilor să realizeze un portofoliu care să cuprindă datele identificate de ei. Fiecare portofoliu a avut subiecte diferite, în funcție de nelămuririle și interesul fiecărui elev.
8. Informația cuprinsă în coloana a treia ,,Am învățat” a fost organizată în diferite categorii England, Scotland, Wales, Northern Ireland.


Monica Iuliana Onica, profesor de Limbi moderne

Colegiul Național , ROMANIA, TECUCI, Galați

Trimis la 13.02.2019 - 21:50


Materiale similare

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VI

„Învățarea este optimizată atunci când se bazează pe cunoaștere și experiențe anterioare ale elevilor care le permit acestora să lege ceea ce știu deja de noile informații care trebuie învățate” (Roth, 1990). Metoda pe care am folosit-o în predarea lecției a fost „Știu / vreau să știu / am învățat”.

Proiect unitate de învățare „Mes vacances”

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VI

Proiectarea unei unități de învățare pentru clasa a VI-a la Limba franceză, L2. Proiectul cuprinde 3 lecții digitale și un test digital. Temele vizate sunt mijloace de transport, exprimarea preferințelor, activități în vacanță, scrierea unei cărți poștale.