Fundația Orange

Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare

Concurs

Boian Aurelia Cornelia

Trimis la 27.01.2022

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ISTORIE, IV MEDIU PREDARE

Lecție interactivă de predare - învățare - evaluare a cunoștințelor la disciplina Istorie, clasa a IV-a.Alte materiale educaționale


Multimedia

https://library.livresq.com/details/603c276fa08ebe00073db702

Cuprins
Personalitatea lui Ștefan cel Mare

Situația externă și internă a Moldovei

Organizarea țării și faptele domnitorului

Luptele pentru apărarea țării

Importanța domniei lui Ștefan cel Mare

Test - Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare

Vrei să știi mai mult?

Tema de casă și încheierea lecției


Alte informații

Obiective
- să utilizeze informații din surse istorice pentru prezentarea personalității voievodului;

- să localizeze în timp și spațiu evenimentele istorice din Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare;

- să identifice contextul istoric european în care își începe domnia;

- să localizeze pe hartă cetăți construite sau întărite de domnitor și locul de desfășurare a unor bătălii;

- să relateze, pe baza resurselor, despre evenimentele istorice studiate, folosind termeni de specialitate;

- să motiveze importanța domniei lui Ștefan cel Mare.


Boian Aurelia Cornelia, profesor de Educație civică / socială, Geografie, Istorie, Matematică, Limba și literatura română, Educație muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică, Științe ale naturii

Scoala Gimnaziala Vad, România, Cetan, Cluj

Trimis la 27.01.2022 - 14:36


Materiale similare

Mihai Viteazu

Istorie
ISTORIE, IV

Materialul a fost creat în scopul aprofundării/evaluării cunoștințelor istorice despre domnitorul Mihai Viteazu. Se adresează elevilor și profesorilor.

Harta ilustrativ-interactiva Obiective turistice naturale din Romania

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Harta interactiva pentru clasa a IV-a