Fundația Orange

Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare

Concurs

Boian Aurelia Cornelia

Trimis la 29.01.2022

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ISTORIE, IV MEDIU PREDARE, EVALUARE

Lecție interactivă de predare - învățare - evaluare la disciplina Istorie, clasa a IV-a.


Alte materiale educaționale


Galerie imagini, clic pentru zoom


Link: https://library.livresq.com/details/603c276fa08ebe00073db702

Cuprins:
Personalitatea lui Ștefan cel Mare
Situația externă și internă a Moldovei
Organizarea țării și faptele domnitorului
Luptele pentru apărarea țării
Importanța domniei lui Ștefan cel Mare
Cuvinte cheie: voievod, cetate, alianță, tribut, ctitorie, răzeș
Test - Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare
Vrei să știi mai mult?
Tema de casă și încheierea lecției


Alte informații

Competențe specifice:
1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de învățare;
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice;
1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu.

Obiective
- să utilizeze informații din surse istorice pentru prezentarea personalității voievodului;
- să localizeze în timp și spațiu evenimentele istorice din Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare;
- să identifice contextul istoric european în care își începe domnia;
- să localizeze pe hartă cetăți construite sau întărite de domnitor și locul de desfășurare a unor bătălii;
- să relateze, pe baza resurselor, despre evenimentele istorice studiate, folosind termeni de specialitate;
- să motiveze importanța domniei lui Ștefan cel Mare.


Boian Aurelia Cornelia, profesor de Educație civică / socială, Geografie, Istorie, Matematică, Limba și literatura română, Educație muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică, Științe ale naturii

Scoala Gimnaziala Vad, Cetan, Cluj

Trimis la 29.01.2022 - 10:49


Materiale similare

Mihai Viteazu

Istorie
ISTORIE, IV

Materialul a fost creat în scopul aprofundării/evaluării cunoștințelor istorice despre domnitorul Mihai Viteazu. Se adresează elevilor și profesorilor.

Harta ilustrativ-interactiva Obiective turistice naturale din Romania

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Harta interactiva pentru clasa a IV-a