Fundația Orange

Noi și Natura

Concurs

d.botgros

Trimis la 12.03.2018

Altă disciplină
ALTĂ DISCIPLINĂ, V ÎNCEPĂTOR CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

O aplicație simplă care poate fi folosită eficient pentru evaluare într-un proiect interdisciplinar ,,Omul și Mediul" la un opțional integrat la clasa a V-a.Aplicații


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Alte informații

Integrarea TIC în ore are un impact deosebit de pozitiv, fie ca o completare a instruirii, fie ca mijloc de învățare. Internetul, ca factor al globalizării, constituie o reflectare digitală a societății prezente. Internetul face ca lumea exterioară să intre în clasă, este un declanșator al diferitelor activități didactice. Posibilitatea de a învăța autonom, prin consultarea adreselor web și/sau a enciclopediilor multimedia sau a altor surse electronice de informare constituie un factor motivațional, iar prin evaluarea cu ajutorul calculatorului feedbackul este rapid și eficient, elevul devine responsabil de propria evaluare, implicîndu-se activ în acest proces.
Integrarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare devine o necesitate pentru toate disciplinele din curriculum-ul școlar, contribuind la învățarea activă centrată pe elev, abordarea diferențiată a învățării, facilitarea unui tip de învățare contextuală, dezvoltarea creativității și gândirii critice.
Proiectul interdisciplinar ,,Omul și Mediul" permite cadrului didactic să îmbine eficient metodele tradiționale cu cele moderne, iar munca în echipă, colaborarea și extinderea învățării în afara clasei conduc spre atingerea cu ușurință a obiectivelor propuse.


d.botgros

Școala Gimnazială Sf.Varvara Aninoasa, România, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 12.03.2018 - 18:02


Materiale similare

Un loc pentru activități extrașcolare și extracurriculare - Google Site

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

Acest Site Google conține proiecte pentru activități extrașcolare și extracurriculare. Site-ul a fost creat în limba maghiară, deoarece aparținem minorităților maghiare. Cu ocazia Zilei Minorităților Naționale am organizat un program cultural în limba română care poate fi accesat aici.

Bonjour, ma planète! (Bună ziua, planeta mea!)

Interdisciplinar
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Bonjour, ma planète ! (Bună ziua, planeta mea!) este un site interdisciplinar în limba franceză, centrat pe natură, viața pe pământ și pe problemele mediului înconjurător. Reprezintă o aplicație coerentă, interactivă, ludică, ce aduce într-un singur loc resurse deosebit de numeroase despre natură.