Fundația Orange

Notele muzicale - între teorie și practică

Concurs

Claudia Mazilu

Trimis la 12.01.2021

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, V ÎNCEPĂTOR PREDARE

Notele muzicale pot fi înțelese cu mai mare ușurință atunci când se face legătura între Teorie și Practică. Acestea nu mai reprezintă un concept abstract - simboluri pe portativ - ci sunt în strânsă legătură cu lumea sonoră, putând fi identificate pe claviatură (piano apps - telefon / tabletă)


Conținut video


Multimedia


Lecția propune abordarea notelor muzicale atât din perspectivă teoretică - așezarea acestora pe portativ, cât și practică (clapele pianului), întelegerea noțiunilor fiind favorizată de un context clar de învătare, prin metoda întrebare-răspuns-exemplificare.


Claudia Mazilu, profesor de Educație muzicală

Școala Italiană „Aldo Moro”, București

Trimis la 12.01.2021 - 12:01


Materiale similare

Ritmul muzical

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V

Fiecare notă muzicală pe care o întâlnim pe portativ ne comunică 2 aspecte:
- înălțimea sunetului
- ritmul (valoarea în timp a acelei note muzicale)
Datorită ritmului, melodiile pot fi lente sau ritmate, iar acest aspect shimbă total percepția asupra aceleiași lucrări muzicale.

Tonul și semitonul

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, V

Definirea Tonului și a semitonului și exemplificarea acestora pe clapele pianului. Definirea distanței muzicale și legătura cu un context deja cunoscut de către elevi (distanța mai mare sau mai mică dintre 2 localități).