Fundația Orange

Numerele naturale 0 - 1000

Concurs

Didina Botgros

Trimis la 23.01.2022

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ALE NATURII, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Un material care reunește pe platforma Nearpod o suită de resurse digitale care se pot folosi într-o lecție interdisciplinară.Alte materiale educaționale


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Materialul reunește într-o singură resursă o suită de materiale digitale (video, 3D, quizz, jocuri, imagini) care se pot folosi atât sincron cât și asincron, frontal sau individual într-o lecție de matematică și cunoașterea mediului la clasa a II-a.
Avantajul platformei Nearpod, pe care este creat materialul, este că poate fi distribuit cu ușurință elevilor atât cu link, cât și cu cod embed, sau poate fi distribuit pe Classroom.
Link:
https://app.nearpod.com/?pin=92A48F580DCAA7EEF24E746B6281135A-1


Didina Botgros, profesor de Matematică, Limba și literatura română, Științe ale naturii, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare

Școala I.G.Duca Petroșani, România, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 23.01.2022 - 11:01


Materiale similare

”Tabla Înmulțirii - Joc interactiv”

Matematică
MATEMATICĂ, II, III, IV

Acest joc a fost creat inițial din necesitatea asimilării și consolidării Tablei Ȋnmulțirii într-un mod atractiv, pentru că am observat o anumită reticență și atitudine rezervată din partea elevilor cȃnd predam aceste noțiuni.

Teste de antrenament pentru evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, Matematică

Matematică
MATEMATICĂ, II

Testele vizează Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a. Materialul este format dintr-un set de 4 teste de antrenament la matematică, teste ce pot fi folosite pentru pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională la sfârșit de an școlar, la clasa a II-a.