Fundația Orange

Numerele naturale de la 0 la 1000

Concurs

Botgros Didina

Trimis la 05.05.2023

Matematică
MATEMATICĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialele video propuse au fost concepute atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual și pot fi folosite în regim sincron și asincron.Conținut video


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Un set de resurse care prin care se urmărește formarea, dezvoltarea și evaluarea competențelor de scriere, citire și formare a numerelor până la 1 000, de comparare a numerelor naturale în concentrul 0-1000 și de ordonare a lor, folosind poziționarea pe axa numerelor, estimări, aproximări(competențele specifice 1.1. , 1.2. și 1.3.)

Resursele se pot folosi în activități de predare/exersare/aprofundare/evaluare în cadrul unității de învățare „Numerele naturale în concentrul 0 - 1 000”.

- Formarea nr. nat. de la 0 la 1000 https://youtu.be/pirwt9ro4EQ https://library.livresq.com/details/6130fd046994de000913f31d

- Compararea nr.nat. de la 0 la 1000 https://youtu.be/myDfeZnaVkY https://library.livresq.com/details/613c52c88d35380008cd5d66

- Ordonarea nr.nat. de la 0 la 1000 https://youtu.be/NpDCUOrZnCQ https://library.livresq.com/details/6154380a8d353800082a9b08

- Rotunjirea nr.nat de la 0 la 1000 https://youtu.be/RHBbqUGueMI https://library.livresq.com/details/615435248d353800082a8e86

Colecție de resurse
https://view.genial.ly/64548ed6e1074800138bd0a3/interactive-content-numerele-naturale-de-la-0-la-1-000-clasa-a-ii-a


Botgros Didina

Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 05.05.2023 - 09:25


Materiale similare

Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale

Matematică
MATEMATICĂ, II

Colecția de resurse cuprinde materiale video prin care se urmărește formarea, dezvoltarea și evaluarea competențelor de efectuare de înmulțiri și împărțiri prin adunare și scădere repetată și de rezolvare de probleme practice.

Unități de măsură

Matematică
MATEMATICĂ, II

Un set de materiale video care se pot folosi într-o activitate de învățare/exersare/aprofundare, atât frontal cât și individual, pentru formarea și dezvoltarea competențelor de identificare și utilizare a unităților de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă și a a unor instrumente adecvate.