Fundația Orange

O altfel de lecție de Educație socială - Cele patru piersici

Concurs

Casapu Monica

Trimis la 24.01.2022

Educație civică / socială
EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, V MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Ideea pentru această resursă educațională a pornit de la un text studiat în clasa a II-a - și anume povestea populară Cele patru piersici - text pe baza căruia am construit o altfel de lecție de Educație socială pentru clasa a V-a.Conținut video


Multimedia


Linkul către resursă:
https://youtu.be/TgMPSnFypTI

Competența specifică vizată este:
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor celuilalt ( din competența generală 3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și economic activ)

Activitatea presupune vizionarea acestei povești populare, evidențirea dreptului de a gândi liber, de a avea propriile idei și convingeri (cei patru băieți au avut libertatea de a face ce vor cu piersica oferită de tatăl lor) corelat cu responsabilitatea deciziei (ce a făcut fiecare băiat cu piersica primită), identificarea unor tipare de comportament / acțiuni ale personajelor, urmate de discuții libere pe tema prezentată, susținerea unor opinii, formularea argumentelor, luarea propriilor decizii.

Activitatea propusă ar putea activa și competența specifică 1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea și promovarea drepturilor copilului, întrucât elevii sunt puși în situația să își susțină propriile opinii, decizii.

Activitatea propusă este o activitate alternativă, diferită de programa școlară aflată în vigoare și poate atinge conținuturile din manual prin faptul că sunt încurajate : susținerea părerii proprii, argumentarea unui punct de vedere personal, persuasiunea.

Sarcinile de lucru pentru elevi: să urmărească cu atenție povestea, să surprindă ce drept al copiilor este prezentat în acest text precum și tiparele comportamentale ale personajelor din text, să răspundă la trei întrebări închise și la o întrebare deschisă, să ia o decizie prin raportare la situația indicată de cadrul didactic, decizie pe care să o noteze în caiete și apoi să o susțină în fața celorlalți.


Alte informații

Evidențierea emoțiilor prezentate în text face ca această resursă să poată fi valorificată prin folosirea ei în cadrul orelor de Consiliere și dezvoltare personală de clasa a V-a.

Resursa educațională propusă poate fi dezvoltată, extinsă prin faptul că se pot face conexiuni cu alte lecții, cum ar fi cele de la Limba și literatura română de clasa a V-a, ce surprind diverse personaje, analiza comportamentelor sau lecții de viață. Câteva exemple ar fi : „Vizită…”, de Ion Luca Caragiale sau Povești care ne fac mai buni - povestea „Prințul Fericit”, de Oscar Wilde.


Casapu Monica, profesor de Altă disciplină

CȘEI Delfinul Constanța, Medgidia, Constanța

Trimis la 24.01.2022 - 21:23


Materiale similare

Pentru un internet mai sigur și mai prietenos

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Acest videoclip promovează siguranța și amabilitatea online. Copiii pot înțelege puterea cuvintelor, dar și cum afectează bullying-ul.

Stop știrilor false!

Educație civică / socială
EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, V, VI, VII, VIII

Materialul video prezentat vine în sprijinul elevilor pentru a cunoaște mai multe informații despre lumea știrilor false, dar și pentru a-și dezvolta abilitatea de gândire critică în era digitală.