Fundația Orange

Oameni vizibili

Concurs

E. Lang

Trimis la 31.01.2022

Educație civică / socială
EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, V, VI, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Colecție de resurse educaționale care acoperă o multitudine de lecții conforme cu programa disciplinei educație socială (clasele V-VII). Abraham Lincoln, Wangari Maathai și Malala Yousafzai sunt modele inspiraționale, iar acțiunile lor au reprezentat punctul de plecare către o învățare autentică.


Alte materiale educaționale


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Colecția de față propune o modalitate mai atractivă, mai simplă, dar și mai eficientă de proiectare a lecțiilor la disciplina educație socială. Pornind de la un singur card de prezentare a unei personalități, o persoană vizibilă (în sensul impactului pe care îl are în societate), s-au construit o multitudine de resurse de învățare (fișe de lucru) care au ca numitor comun calitatea conținuturilor și relevanța sarcinilor destinate elevului contemporan.

Pentru fiecare nivel (clasa a V-a, a VI-a și a VII-a) au fost formulate obiective operaționale, au fost indicate modalități de lucru (individual sau în echipe) și au fost propuse activități de învățare dintre cele mai diverse, cu diferite grade de dificultate, astfel încât să acopere o plajă cât mai largă de competențe prevăzute în programa actuală.

Activitățile de predare-învățare au la bază metode precum cea a studiului de caz, metoda proiectului, metoda cubului, metoda pălăriilor gânditoare, metoda celor 5W, metoda poemului diamant etc.

Facilitate cu atenție și pricepere de către profesor, aceste activități conduc către o învățare cu sens, activând motivația intrinsecă și curiozitatea elevului.


E. Lang, profesor de Educație civică / socială

Școala Gimnazială „Pia Brătianu”, București

Trimis la 31.01.2022 - 23:51


Materiale similare

Educație socială - Tema: Cetățean al lumii - Autoevaluare online - Clasa VI - Google Forms

Educație civică / socială
EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, VI

Autoevaluarea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților dobândite în lecțiile online de Educație socială.
Termen de lucru pentru exercițiile online - 35 minute, iar rezolvarea exercițiilor pe caiete - 15 minute.

Stil de viață sănătos

Interdisciplinar
EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, VI

Un quizziz.