Fundația Orange

Oceanul Planetar - componente și localizare

Concurs

Dobrea Ana-Maria

Trimis la 29.12.2020

Geografie
GEOGRAFIE, V MEDIU PREDARE

Lecția interactivă conține suport video, imagini, text informativ, harta geografică, schiță – desen, aplicații practice, chestionar – evaluare cu tipuri de itemi diferiți.
Se poate urmări accesând library.livresq.comProiecte didactice


Documente


Disciplina: Geografie,
Clasa: a V-a,
Număr de ore/săptămână: 1

Unitatea de învățare: Terra – o planetă în transformare. Geosferele Terrei. Hidrosfera.

CUPRINS:
Oceanul Planetar – componente și localizare
1.Oceanul Planetar
1.1. Definiție - Oceane
1.2. Definiție - Mări
1.2.1. Clasificarea mărilor
1.3. Proprietățile apelor oceanice

Evaluare - Oceanul Planetar - Chestionar
Bibliografie/webografie

Competențe generale:
2. Raportarea realității geografice spațiale și temporale la reprezentări cartografice

Competențe specifice:
2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă

Activități de învățare:
- descrierea repartiției spațiale a unor procese și fenomene geografice pe baza observațiilor directe/indirecte pe suporturi geografice.

Resurse:
1. procedurale: observația, explicația prin text, imagini;
2. materiale: fotografii, text informativ, harta geografică;
3. temporale: 40 de minute;
4. forme de organizare: individual.


Alte informații

Link: https://library.livresq.com/view/5fa561664d37810007c1509d/


Dobrea Ana-Maria, profesor de Geografie

Școala Gimnazială Bucovăț, România, Craiova, Dolj

Trimis la 29.12.2020 - 16:54


Materiale similare

Apele continentale

Geografie
GEOGRAFIE, V

Lecție interactivă de predare-consolidare și evaluare a cunoștințelor
Disciplina: Geografie - clasa a V-a.

Dinamica scoarței terestre

Geografie
GEOGRAFIE, V

Materialul prezintă etapele lecției, sarcinile de lucru, evaluări formative pentru lecția Dinamica scoarței și structura internă a Pământului.