Fundația Orange

PREZENTARE PRIMUL RĂZBOI MONDIAL CLS. VII

Concurs

ZIDARU IONUT

Trimis la 31.03.2017

Istorie
ISTORIE, VII MEDIU PREDARE

Primul Război Mondial a fost un RĂZBOI TOTAL
• CARACTERISTICILE RĂZBOIULUI
• Război național – ideea națională determină entuziasmul populației (doc 19, pg 74)
• Război de propagandă – promovarea ideiilor patriotice și ura față de inamic
• Război de masă: 70 milioane de soldați – serviciul militar obligatoriu pentru bărbații între 18- 45 ani
• razboi economic – câstigă războiul tabăra care produce și transportă pe front mai mult armament
• Război al resurselor naturale
• Război al populației civile: în fabrici lucrează femei și copii, bombardarea orașelor și a fabricilor de armament
• Război tehnologic: noi arme: avionul (de bombardament, de vânătoare), tancul, gazele de luptă, submarinul, torpila
• Război naval-economic: țintele sunt navele de transport


Aplicații


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia

1000

• Cauzele războiului:
• - Lupta pentru piețele de desfacere și sursele de materii prime - Problemele coloniale - Naționalismul militant- Cursa înarmărilor - Constituirea aliantelor politico- militare
Pretextul si Declanșarea războiului
Pretextul: - la 15/ 28 iunie 1914 la Sarajevo, Gavrilo Prinkip, un student sârb din Bosnia, l-a asasinat pe arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul coroanei Austro Ungare - Austo- Ungaria, urmărea distrugere Serbiei, a acuzat o că a pregătit atentatul și i- a înaintat un ultimatum. În ciuda îndeplinirii celor mai multe dintre condițiile puse, la 15/ 28 iulie 1914, Belgradul primea o declarație de război.
Declanșarea războiului
Planurile strategice preconizau un război de scurtă durată- BLITZKRIEG- Războiul fulger, războiul de mișcare, de manevră
Campania din 1914, campania surprizelor
Bătălii: Marna, Tannenberg, Lacurile Mazuriene
Campania din 1915, se impune războil de poziție sau de uzură
Bătalii : - Bulgaria intră în război alaturi de Puterile Centrale și împreună cu Germ. și Austro Ungaria, reușesc să înfrăngă mica armată sârbă
- Dispariția frontului sârbesc este compensată de deschiderea celui italian, prin intrarea în război a Italiei alaturi de Antanta
Campania din 1916 Bătălii: - la Verdum și pe râul Somme- România intră in război alături de Antanta
Campania din 1917 ~ anul marii cotituri ~ - Pt. a rupe echilibrul de forțe, Germania a recurs la războiul submarine total, - S.U.A. intră în război în aprilie 1917 alături de Antanta. - În vara anului 1917 România obține victoriile de la Mărăști, Mărășești și Oitz - Italia este infânta la Caporetto - În Rusia se declanșează în februarie 1917 revoluția în urma căreia țarul a fost înlăturat, iar în octombrie bolșevicii au preluat puterea.
Anul 1918 În februarie Rusia a ieșit din război semnând pacea separată de la Brest Litovsk.
România rămasă singură pe frontal de est,


Alte informații

• Cauzele războiului:
• - Lupta pentru piețele de desfacere și sursele de materii prime - Problemele coloniale - Naționalismul militant- Cursa înarmărilor - Constituirea aliantelor politico- militare
Pretextul si Declanșarea războiului
Pretextul: - la 15/ 28 iunie 1914 la Sarajevo, Gavrilo Prinkip, un student sârb din Bosnia, l-a asasinat pe arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul coroanei Austro Ungare - Austo- Ungaria, urmărea distrugere Serbiei, a acuzat o că a pregătit atentatul și i- a înaintat un ultimatum. În ciuda îndeplinirii celor mai multe dintre condițiile puse, la 15/ 28 iulie 1914, Belgradul primea o declarație de război.
Declanșarea războiului
Planurile strategice preconizau un război de scurtă durată- BLITZKRIEG- Războiul fulger, războiul de mișcare, de manevră
Campania din 1914, campania surprizelor
Bătălii: Marna, Tannenberg, Lacurile Mazuriene
Campania din 1915, se impune războil de poziție sau de uzură
Bătalii : - Bulgaria intră în război alaturi de Puterile Centrale și împreună cu Germ. și Austro Ungaria, reușesc să înfrăngă mica armată sârbă
- Dispariția frontului sârbesc este compensată de deschiderea celui italian, prin intrarea în război a Italiei alaturi de Antanta
Campania din 1916 Bătălii: - la Verdum și pe râul Somme- România intră in război alături de Antanta
Campania din 1917 ~ anul marii cotituri ~ - Pt. a rupe echilibrul de forțe, Germania a recurs la războiul submarine total, - S.U.A. intră în război în aprilie 1917 alături de Antanta. - În vara anului 1917 România obține victoriile de la Mărăști, Mărășești și Oitz - Italia este infânta la Caporetto - În Rusia se declanșează în februarie 1917 revoluția în urma căreia țarul a fost înlăturat, iar în octombrie bolșevicii au preluat puterea.
Anul 1918 În februarie Rusia a ieșit din război semnând pacea separată de la Brest Litovsk.
România rămasă singură pe frontal de est,


ZIDARU IONUT, profesor de Istorie

LICEUL TEOLOGIC ELIM, ROMANIA, PITESTI, Argeș

Trimis la 31.03.2017 - 22:58


Materiale similare

(Premiat 2022, Aplicații, V-VIII) Aplicație structurată de învățare a Domnitorilor Români din perioada Medievală

Istorie
ISTORIE, V, VI, VII, VIII

Istoria Românilor - Domnitori și Bătălii este o aplicație de cultură generală care conține informații despre peste 100 de domnitori ai celor două principate române - Țara Românească (Valahia) și Moldova, precum și aproape 150 de bătălii sau campanii militare desfășurate în secolele XIV-XVII.

Orar Digital

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Produsul reprezintă un orar digital pentru clasă, unde fiecare oră din anul școlar poate avea atașată tema, lecția, test sau teza, carnet de elev digital unde se pot introduce notele și se pot vizualiza imediat mediile și un chat pentru socializare și anunțuri.