Fundația Orange

Participarea cetățenească-decizie, acțiune și asumarea responsabilității

Concurs

Ursu Anca

Trimis la 20.02.2018

Istorie
ISTORIE, VIII ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Intr-o societate democratica, cetatenii isi exercita drepturile si raspunderile sociale, prin participare activa la viata publica, respectiv prin implicarea activa in rezolvarea problemelor comunitatii. Cetateanul are responsabilitatea de a fi la curent cu principalele probleme ale comunitatii.


Proiecte didactice


Documente


Am urmarit la aceasta lectie insusirea de catre elevi a urmatoarelor competente>
Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de cetățean;
Manifestarea inițiativei în rezolvarea unor probleme ale
comunității locale;
Cooperarea cu ceilalți în vederea exercitării cetățeniei active
Utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor cu conținut civic în diferite contexte
Implicarea în rezolvarea unei probleme a comunității


Ursu Anca, profesor de Educație civică / socială, Istorie

Scoala Gimnaziala Cristian, Romania, Sibiu, Sibiu

Trimis la 20.02.2018 - 19:08


Materiale similare

Unitatea de învățare: Evul Mediu românesc

Istorie
ISTORIE, VIII

Un model de proiectare pentru unitatea de învățare Evul Mediu românesc, clasa a VIII-a, realizat după noul curriculum, centrat pe formarea de competențe.

The Political Process and Citizens’ Voice in the European Union

Interdisciplinar
ISTORIE, VII, VIII

Elevii evaluează eficiența inițiativei civice europene ca o modalitate prin care cetățenii pot participa la procesul decizional al UE și își exprimă opinii argumentate cu privire la importanța dreptului la petiție ca mod de participare a europenilor la procesul politic al UE.