Fundația Orange

Paste Tense - Irregular Verbs Drill

Alte resurse

Sztrelenczuk Iolanda

Trimis la 01.03.2020

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI ÎNCEPĂTOR CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Exercițiu în aplicația Quizizz se poate folosi pentru a exersa forma corectă a verbelor irregulare, Past Tense Simple.


Alte materiale educaționale


Galerie imagini, clic pentru zoom


https://quizizz.com/admin/quiz/5e5bf492d19d02001f737365/paste-tense-simple-irregular-verbs

Exercițiul cuprinde 10 propoziții la Paste Tense Simple. Elevii trebuie să selecteze varianta corectă a verbului, adică forma a doua - forma de trecut. Toate verbele din propoziții sunt verbe iregulare.


Alte informații

Exercițiul poate fi folosit individual sau ca joc.


Sztrelenczuk Iolanda, profesor de Limbi moderne

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Romania, Baia Sprie, Maramureș

Trimis la 01.03.2020 - 19:42


Materiale similare

Open Educational Resourses

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Open Educational Resourses Wakelet collection includes a wide range of educational resourses, games etc based on materials, digital outputs of awarded eTwinning Projects.

„Snakes and Ladders” - Present Simple / Present Continuous Board game

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI

Snakes and Ladders este un board game oferit ca template de către aplicația genial.ly https://app.genial.ly/dashboard care aplică principiul de gamification în activitatea didactică. Am introdus în această activitate conținuturi de recapitulare pentru limba engleză în consolidarea cunoștințelor.