Fundația Orange

Personajele textului narativ literar

Concurs

Nădășan Anca-Marcela

Trimis la 15.01.2020

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

O activitate de învățare care vizează câteva competențe din programa școlară pentru clasa a V-a, cum ar fi identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi.


Proiecte didactice


Documente


Multimedia


Demersul didactic propus utilizează modelul „Evocare – Constituirea sensului - Reflecție” în predarea lecției Personajele textului narativ literar „Tezeu și Minotaurul” la clasa a V-a.

Prin folosirea unor metode variate (conversația, harta personajelor, prezentarea ppt, Cvintetul) și a platformei Kahoot, elevii sunt ghidați prin lumea eroilor și a zeilor Greciei, elaborează o hartă a personajelor textului și își testează cunoștințele.

Competențele vizate: identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale; formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare; asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi.


Denumirea și contextul activității de învățare

Titlul lecției: Personajele textului narativ literar „Tezeu și Minotaurul” de Florin Bican
Unitatea IV: „Vreau să salvez lumea”

Manualul utilizat: Limba și literatura română. Clasa a V-a (Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Editura Art Educațional, București, 2017)
Profesor: Nădășan Anca-Marcela
Școala: Liceul Teoretic Ion Constantin Brătianu

Competențe specifice vizate:
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale;
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare;
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi.

Metoda/ metodele alese: conversația, harta personajelor, prezentarea ppt, testarea prin intermediul platformei digitale, Cvintetul.

Pași de desfășurare a activității:

Evocare (3 minute)
Prin discuții cu elevii, se reamintesc întâmplările din textul studiat (în clasă se va crea o atmosferă relaxată); Personajul asupra căruia se concentrează atenția cititorului este Tezeu, personaj principal. Profesorul anunță subiectul lecției și scrie titlul pe tablă.

Constituirea sensului (35 minute)
Elevii se împart pe grupe și vor avea ca sarcină să elaboreze o hartă a personajelor, evidențiind relațiile dintre ele. Fiecare grupă primește o foaie flip-chart. Fiecare grupă afișează foaia în spațiul alocat, iar profesorul subliniază asemănările și deosebirile dintre planșe. Profesorul ghidează elevii și va scrie pe tablă personajele principale, secundare, episodice și figuranții. 

Se proiectează ppt-ul „Zei și eroi” https://drive.google.com/file/d/1vkJeG7CmtKd9JoiyS-H2ToGqDcDGshT6/view?usp=sharing, ocazie cu care se evidențiază caracteristicile celor două categorii, se prezintă câteva zeități (Zeus, Poseidon, Afrodita) și câțiva eroi (Tezeu, Heracle, Prometeu) și se face referire la alte personaje care aparțin mitologiei grecești (Procust, Sciron, Perifete, Sinis), precum și etimologia cuvântului „erou”, sensul cuvântului în limba română, cuvintele apropiate ca sens.
 
Se prezintă un mic dicționar al zeilor greci și se pot face recomandări de lectură pentru elevii care doresc să afle mai multe despre mitologia greacă.

Reflecția (12 minute)
Elevii vor folosi telefoanele mobile pentru a intra pe platformă Kahoot, iar profesorul va iniția quizz-ul https://create.kahoot.it/details/zei-si-eroi-grecia/61494080-6df8-4c72-93b6-762ea2734384

La finalul quiz-ului, profesorul și elevii vor vizualiza rezultatele. Pot primi notă elevii care au rezolvat corect.

Profesorul le explică elevilor ce este Cvintetul și le oferă exemplul din ppt. Elevii își notează pe caiete tema pentru acasă: Alcătuiește un cvintet în care să sintetizezi ideile și sentimentele tale despre erou. 

Modalități de facilitare a implicării elevilor: pe parcursul orei, elevii vor avea ocazia să lucreze atât individual (folosirea telefoanelor mobile pentru rezolvarea quizz-ului, vizualizarea ppt-ului), cât și în grup (conceperea hărții personajelor).

Instrumentele utilizate pentru a susține activitatea: videoproiector, tabla, text, foaie flip-chart, laptop (conexiune la internet), telefoanele mobile, platforma Kahoot. 

Nădășan Anca-Marcela, profesor de Limba și literatura română

Liceul Teoretic , România, Hațeg, Hunedoara

Trimis la 15.01.2020 - 22:02


Materiale similare

Călătoresc prin basme

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V

Proiectul didactic propus poate fi utilizat în lecțiile de sistematizare a cunoștințelor privind trăsăturile basmului, dar și în conștirntizarea valorilor morale tramise de acest text. Tema aleasă este iubirea față de familie care sensibilizează puternic cititorul.

Vizită, de I.L.Caragiale

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V

Materialul prezentat combină învățarea cu ajutorul platformelor educaționale cu activitatea practică, bazată pe interacțiune. Abordarea reprezintă o provocare de a învăța singur, sau împreună cu ceilalți.