Fundația Orange

Planetele sistemului solar

Concurs

Nicoleta Gîdea

Trimis la 16.01.2022

Științe ale naturii
ȘTIINȚE ALE NATURII, IV ÎNCEPĂTOR PREDARE

Disciplina: Științe ale naturii
Clasa a IV-a
Competența specifică: 1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese


Conținut video


Multimedia


Prezintă sistemul nostru solar, Soarele, cele patru planete telurice și cele patru planete gazoase. Informația este transmisă gradual, pe înțelesul elevului de vârstă școlară mică.
Resursa se adresează direct elevilor, fiind potrivită învățării în ritm propriu, asincron, dar poate fi folosită și în predarea tradițională. Învățarea se realizează cu precădere pe baza principiului unității dintre senzorial si rațional, adică al intuiției.

Materialul este dinamic, animațiile folosite fiind viu-colorate.

Poate fi un suport util pentru dezvoltarea altor competențe la Ștințe ale naturii, clasa a III-a sau la Geografie, clasa a IV-a. Se poate folosi chiar și la Limba și literatura română, în dezvoltarea competenței 1.1. Realizarea de deducții simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil.

Poate fi folosit în conceperea altor resurse sau activități de învățare ce conduc la formarea competenței vizate aici sau pentru competențe din domeniul comunicării orale (receptare/producere de mesaje orale).Nicoleta Gîdea

Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, București

Trimis la 16.01.2022 - 16:16


Materiale similare

Somnoroase păsărele cu Scratch și Makey Makey

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I, II, III, IV

Tutorial stem.Discipline integrate: inginerie, arte, coding, memorare, literație;

Împreună pentru un mediu curat și o viață sănătoasă!

Științe ale naturii
ȘTIINȚE ALE NATURII, IV

Un material video prin care se urmărește formarea competenței 3.2. Identificarea unor modalități de protejare a mediului înconjurător la disciplina Științe ale naturii - clasa a IV-a și care poate fi un punct de plecare pentru un proiect ecologic.