Fundația Orange

Povestea cărții de povești

Concurs

Morariu Crina

Trimis la 15.01.2021

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Activitatea „Povestea cărții de povești” invită elevii la o călătorie în lumea cărților, ocazionând popasuri pe „drumul cărții” spre a cunoaște etapele de fabricare/scriere/editare a hărtiei/cărților, dar și popasuri printre file de carte, în scopul cunoașterii părților ei componente.Alte materiale educaționale


Documente


Documentul PPT ilustrează doar la nivel fotografic activitatea. Ea poate fi accesată și parcursă prin utilizarea linkului:
https://app.wand.education/view/5a84d26555757747

Activitatea a fost realizată prin utilizarea instrumentelor digitale puse la dispoziția profesorilor de platforma https://wand.education/?lang=ro

Materialul prezentat a fost gândit ca activitate-suport pentru o unitate de învățare și include secvențe de predare-învățare, consolidare și evaluare.

Urmând pas cu pas lecția, elevul va face cunoștință cu etapele parcurse în scrierea/editarea/fabricarea unei cărți, părțile componente ce intră în alcătuirea cărții, vor putea înțelege de ce sunt importante cărțile și de ce/cum trebuie prețuite.

Dacă elevii accesează lecția dintr-un cont de elev deschis pe platforma https://wand.education/?lang=ro, vor primi feed-back imediat, la finalizarea fiecărei activități parcurse, având astfel posibilitatea de a înțelege ce noțiuni au fost însușite corespunzător și ce aspecte necesită reluare (platforma oferind posibilitatea reparcurgerii unor secvențe la nevoie) în scopul îmbunătățirii propriei performanțe.

Activitatea are caracter interactiv, platforma oferind dascălilor posibilitatea de a valorifica și alte materiale și resurse create cu ajutorul unor aplicații sau platforme educaționale, inserarea acestora în lecție realizându-se direct, fiind posibilă cu ajutorul hyperlinkurilor.

Platforma oferă profesorului o oglindă fidelă, în timp real, a parcursului fiecărui elev în parte, prin rapoarte de activitate generate automat în contul de profesor. Se oferă informațiile necesare proiectării adecvate a secvențelor următoare de predare, înțelegând nevoile de reglare a activității, remediere sau dezvoltare.


Alte informații

Materialul poate fi utilizat fie în activitatea la clasă (în condițiile prezenței fizice), fiind necesare un calculator și un proiector, fie în regim online, sincron sau asincron.
Poate fi accesată de pe orice tip de dispozitiv.

Conturile de profesor-creator de resurse educaționale și cele de elev, pot fi create pe platformă gratuit.

Platforma permite crearea unor comunități (clase/grupuri) de învățare, temele fiind livrate automat membrilor acestor grupuri, însă activitățile pot fi partajate prin intermediul likurilor atașate acestora, prin orice canal de comunicare utilizat cu elevii sau pe orice platformă instituțională.


Morariu Crina

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, România, Târgu Mureș, Mureș

Trimis la 15.01.2021 - 21:17


Materiale similare

S.O.S poveștile! - joc digital

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II, III, IV

Jocul propus poate fi aplicat elevilor din ciclul primar ca test de evaluare în urma lecturilor citite. Se remarcă prin ineditul probelor, interactivitate și poate motiva elevii să citească mai mult!

Grupurile de litere - recapitulare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul realizat presupune o suită de exemple, exerciții, jocuri prin care elevii își reîmprospătează cunoștințele referitoare la grupurile de litere, folosirea corectă a acestora în diferite contexte