Fundația Orange

Pregătirea evaluării naționale prin rezolvare interactivă a subiectelor propuse pentru proba scrisă

Concurs

Dan Zaharia

Trimis la 06.01.2021

Matematică
MATEMATICĂ, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Aplicația propusă este utilă elevilor din clasa a VIII-a pentru pregătirea evaluării naționale. Poate fi folosită de către profesor prin integrarea ei într-o lecție, susținută fie în sala de clasă, fie online sau de către elev în activitatea de pregătire individuală a evaluării naționale.Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Aplicația propusă este realizată în Microsoft Word și transformată într-un fișier pdf pentru a asigura o foarte bună funcționalitate pe orice dispozitiv folosit de utilizator (Sistem Desktop PC, Computer All In One, laptop, tabletă și telefon mobil cu sistem de operare Android sau Apple).

Ea poate fi încărcată pe site-uri și pe platforme educaționale sau alte platforme de tip Dropbox, de unde poate fi accesată direct de utilizator prin intermediul unui link. Folosirea propriu zise a aplicației propuse doar accesarea unor linkuri, marcate în text prin culoarea albastră.

Concepția este nouă, inovativă, nemaiîntâlnită până în prezent și propune o soluție practică de digitalizare, la îndemâna oricărui educator, contribuind astfel major la procesul de pregătire, educare și formare al elevilor.

Aplicația propusă, utilă elevilor din clasa a VIII-a pentru pregătirea evaluării naționale, este structurată în următoarele cinci secțiuni:
- probă scrisă pentru anul 2021 (o propunere conform modelului publicat de CNPEE, compusă din trei subiecte);
- afișaj cu punctajul corespunzător obținut de utilizator prin clic pe link-ul ales pentru răspuns;
- două secțiuni care oferă posibilitatea utilizatorului să revină prin accesarea unui link la oricare dintre conținuturile asociate subiectului I sau subiectului II;
- o secțiune prin accesarea căreia utilizatorul are posibilitatea să studieze rezolvarea subiectelor, inclusiv a subiectului III, pentru a compara propria rezolvare cu rezolvarea propusă în aplicație;
- o secțiune care permite utilizatorului să identifice și să recapituleze conținuturile folosite la rezolvarea fiecărui subiect (noțiuni, relații matematice, algoritmi matematici, reprezentări geometrice, teoreme etc.).

Identificarea și recapitularea cunoștințelor se face prin acționarea unui link.

Link 1:https://www.dropbox.com/s/81a2x5bt0h464u8/Aplica%C8%9Bie.pdf?dl=0

Link 2: https://bigeds.education/clasa-a-viii-a/


Alte informații

Proba scrisă propusă respectă conținuturile și competențele de evaluat prevăzute de Programa pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, începând cu anul școlar 2020 - 2021, pentru disciplina matematică, aprobată prin Ordinul MEN nr. 3472/2020.

De asemenea, proba propusă este conformă modelului publicat de CNPEE (Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație). În consecință conținuturile sunt structurate în trei subiecte: Subiectul I, Subiectul al II-lea și Subiectul al III-lea.

Conținuturile asociate fiecărui subiect urmăresc să dezvolte cele șase competențe generale prevăzute de programa menționată și asociate nivelurilor cognitive.

Materialul poate fi folosit:
a) de către profesor prin integrarea lui într-o lecție susținută în sala de clasă sau online;
b) de către elev în activitatea de pregătire prin efort individual a susținerii evaluării naționale.

În primul context profesorul va dirija munca elevilor de rezolvare a fiecărui subiect și va folosi materialul digital pentru explicații absolut necesare vizate de conținuturile asociate subiectului.

În al doilea context profesorul recomandă elevilor să rezolve proba propusă indicând link-ul de accesare. În acest caz va oferi elevilor informații pentru utilizarea corectă a aplicației.

Aplicația oferă utilizatorului posibilitatea de a desfășura o activitate interactivă ușoară și plăcută, combinată cu o activitate individuală de învățare prin rezolvarea pe caiet și de reactualizare a cunoștințelor prevăzute în programa școlară.


Dan Zaharia, profesor de Matematică

Onesti, Bacău

Trimis la 06.01.2021 - 11:32


Materiale similare

Google Site în Educație

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

În timpul predării online cu ajutorul paginii Google Site am creat o culegere de exerciții online pentru materia limba și literatura maghiară maternă. Pe această pagină am creat și am grupat exerciții, filme, video și materiale didactice auxiliare (Liveworksheet, Quizizz, Mentimeter, Learningapps).

Az ötszög tömegközéppontja és geometriai súlypontja

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII

Csak szerkesztés segítségével meghatározható az ötszög tömegközéppontja és geometriai súlypontja. A következő GeoGebra állomány ezt mutatja be nekünk.