Fundația Orange

(Premiat 2021, Alte materiale educaționale, I-IV) Scriem corect

Concurs

Drăguț Ramona

Trimis la 13.12.2020

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III, IV MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Scrierea corectă a ortogramelor este clarificată, exemplificată și apoi poate fi exersată prin exerciții scrise și prin jocuri online. Materialul prezentat poate fi folosit în predarea, în exersarea sau evaluarea ortogramelor.


Alte materiale educaționale


Multimedia


Materialul este lucrat cu ajutorul BookCreator, un instrument pentru realizarea cărților digitale multimedia. Pentru fiecare dintre ortograme sunt explicații, exemplificări și exerciții care pot fi rezolvate pe caiet sau online, sub formă de joc.

Jocurile sunt realizate pe platformele LearningApps.org, Genial.ly, Purposegames.com. Benzile desenate care însoțesc cititorul în descoperirea ortogramelor sunt realizate cu ajutorul aplicației Pixton.com.

Competențe generale/specifice vizate:
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare.
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora.
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.
4.1. Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și de punctuație.

Link: https://read.bookcreator.com/jz3QKgUvdwR7QvV0neXJk1E9zQC3/ZJ_KyqBLT_qXR6tY_c5mlg


Drăguț Ramona

Școala Gimnazială, Ionesti, Vâlcea

Trimis la 13.12.2020 - 09:12


Materiale similare

Dacii, strămoșii noștri

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ISTORIE, IV MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Prezentarea a fost pregătită pentru a familiariza elevii cu informațiile noi referitoare la lecția „Dacii”, disciplina istorie. Aceasta a fost realizată în aplicația Canva și poate fi derulată și sub formă de filmuleț.

Realizarea fișei de lectură

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

„Dulcea potrivire a cuvintelor” necesară în exprimarea artistică literară trebuie cultivată din fragedă pruncie. Deschidem cartea, spre a afla ce au gândit alții, extragem informațiile esențiale, apoi închidem cartea - spre a deschide calea gândurilor noastre așternute în caietele de lucru.