Fundația Orange

(Premiat 2021, Conținut Video, V-VIII) Paharele muzicale - Cum obținem notele muzicale?

Concurs

Claudia Mazilu

Trimis la 12.01.2021

Interdisciplinar
FIZICĂ, EDUCAȚIE MUZICALĂ, VI MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Știați că și un pahar poate fi un instrument muzical? Plecând de la sunetul paharului gol, putem modifica sunetul inițial adăugând lichid. Cu cât adăugăm mai mult lichid, cu atât sunetul scade în înălțime.


Conținut video


Multimedia


Lecția este una interdisciplinară, implicând atât Educația muzicală cât și Fizica.

Sunetul muzical este un fenomen complex, calitățile acestuia fiind înălțime, intensitate, durată și timbru.

Pornind de la 8 pahare, ulilizând 3 forme diferite (fiecare formă a paharului având sunete inițiale diferite din punct de vedere al înălțimii), pe parcursul lecției se obțin sunetele gamei Do Major (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si, Do) cu scopul de a putea fi utilizate în diverse melodii ce se încadrează în acest ambitus.


Alte informații

Este explicată modalitatea de a ajunge la sunetele dorite, pornind de la sunetul cel mai înalt - cel inițial, al paharului gol.


Claudia Mazilu, profesor de Educație muzicală

Școala Italiană „Aldo Moro”, București

Trimis la 12.01.2021 - 18:38


Materiale similare

Natural, Harmonic and Melodic versions of a minor scale/Variantele naturale, armonice și melodice ale gamei la minor

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, IV, VI, VII, VIII

Aceasta este o lecție în limba englezã pentru elevii de liceu pe linia Cambridge care au ales muzica drept obiect de examen. Este o lecție care poate fi folositã și pe linie româneascã la clasele a VI-a și a VII-a de la școlile vocaționale sau generale.

Opera - originea și evoluția genului

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, IV, V, VI, VII

Set de materiale video aferente conținutului Opera - originea și evoluția genului, disciplina educație muzicală, clasa a VII-a