Fundația Orange

(Premiul III, Proiecte didactice, 2019) Poveste de iarnă

Concurs

Dorina

Trimis la 15.02.2019

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU PREDARE

Noutatea demersului didactic constă în utilizarea tehnologiilor web2.0 (google docs și padlet) în cadrul orei de Limba și literatura română, pentru a realiza o poveste colaborativă de iarnă.Proiecte didactice


Documente


Mi-am orientat studiul către elevi, care, pentru a deveni cât mai competitivi, au nevoie de o instruire temeinică, menită să le asigure bazele unei gândiri sănătoase și critice deopotrivă, care să-i determine să devină cetățeni activi și responsabili în societatea de mâine.

Prin intermediul noilor tehnologii, procesul educațional poate beneficia de elementele de bază și anume: interacțiunea și comunicarea dintre utilizatori, partajarea și colaborarea ce se poate stabili între mai mulți utilizatori, dar și informare și instruire.

Am încercat să ofer astfel elevilor un mediu de învățare confortabil și motivant în această nouă paradigmă a învățarii.


Dorina, profesor de Limba și literatura română

Gimnazială nr. 26, România, Galați/Galați, Galați

Trimis la 15.02.2019 - 22:22


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.