Fundația Orange

(Premiul III, Proiecte didactice, 2019) Poveste de iarnă

Concurs

Dorina

Trimis la 15.02.2019

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU PREDARE

Noutatea demersului didactic constă în utilizarea tehnologiilor web2.0 (google docs și padlet) în cadrul orei de Limba și literatura română, pentru a realiza o poveste colaborativă de iarnă.Proiecte didactice


Documente


Mi-am orientat studiul către elevi, care, pentru a deveni cât mai competitivi, au nevoie de o instruire temeinică, menită să le asigure bazele unei gândiri sănătoase și critice deopotrivă, care să-i determine să devină cetățeni activi și responsabili în societatea de mâine.

Prin intermediul noilor tehnologii, procesul educațional poate beneficia de elementele de bază și anume: interacțiunea și comunicarea dintre utilizatori, partajarea și colaborarea ce se poate stabili între mai mulți utilizatori, dar și informare și instruire.

Am încercat să ofer astfel elevilor un mediu de învățare confortabil și motivant în această nouă paradigmă a învățarii.


Dorina, profesor de Limba și literatura română

Gimnazială nr. 26, România, Galați/Galați, Galați

Trimis la 15.02.2019 - 22:22


Materiale similare

Programa CDȘ "Literație multimodală"

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate.

Expresii, locuțiuni, personificări

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Proiectul ”Expresii, locuțiuni, personificări” contine definiții, exemple, diferite contexte în care apar aceste figuri de stil, exerciții de tip grilă, care îl ajută pe profesorul de Limba română în predare, evaluare sau autoevaluare.