Fundația Orange

Primăvara – Anotimpul renașterii

Concurs

d.botgros

Trimis la 11.02.2020

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, EDUCAȚIE PLASTICĂ, EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, ȘTIINȚE ALE NATURII, MUZICĂ ȘI MIȘCARE, III, IV MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Pornind de la întrebarea cheie: Cum este primăvara în orașul nostru?, proiectul interdisciplinar „Primăvara – Anotimpul renașterii” este o provocare pentru elevi de a afla cât mai multe cunoștințe despre anotimpul primăvara, despre scriitori și poeți care au descris frumusețea acestui anotimp în operele lor, motivându-i să scrie, să compună și să realizeze ei înșiși materiale media care să ilustreze frumusețea anotimpului primăvara în orașul nostru.Proiecte didactice


Documente


Acest proiect didactic este abordat folosind teoria inteligențelor multiple, care presupune inițiativă, creativitate, originalitate, cercetare, studiu individual, muncă în echipă, în selectarea și prelucrarea informațiilor utile, în alegerea modalităților de ilustrare a informațiilor, în organizarea și realizarea dosarului colectiv, în realizarea suporturilor pentru ilustrare și evaluare. Această trudă a elevilor, cu niveluri diferite de competențe și abilități, este răsplătită cu satisfacția reușitei, dar și mai mult cu lărgirea ariei de cunoștințe referitoare la subiectul ales – PRIMĂVARA.

Pe parcursul proiectului elevii vor comunica pentru informare, învățare și evaluare utilizând Internetul și tehnologiile moderne. Parcurgând această unitate de învățare își vor educa simțul pentru frumos, pentru arta prin comunicare, învățarea prin intermediul tehnologiilor moderne, creativitatea și gândirea de nivel superior.

Elevii vor fi capabili să structureze și să creeze diferite tipuri de comunicare scrisă, orală, multimedia, își vor dezvolta abilitățile de lucru în echipă și individual.

La finalul proiectului elevii își vor prezenta lucrările în fața părinților, demonstrând că și ei pot fi scriitori, matematicieni, inventatori, naturaliști, pictori, muzicieni care scriu, inventează, iubesc natura, cântă și desenează frumusețea orașului nostru PRIMĂVARA.

https://docs.google.com/presentation/d/1LI63UMfvKPfyqJlm87Tpka26DuhaasxczwY7ArvesRo/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1MTJgfEpXdMtWc0kglFJ5NUeZUg5vLrBaErmCQaUhoj0/edit?usp=sharing


d.botgros

Scoala Gimnaziala Sf.Varvara Aninoasa, Romania, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 11.02.2020 - 08:21


Materiale similare

(Premiat 2023, Proiectare didactică I-IV) Casa lui Tomi, după Adrian Oprescu

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III

Proiect de lecție la clasa a III-a, realizat la lecția Casa lui Tomi, după Adrian Oprescu, ora a II-a

Valea cu fluturi, cu păsări și cu flori după Fănuș Neagu

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III

Proiectul unei lecții cu suport digital, care poate fi pus la dispoziția elevilor prin link sau cod QR.