Fundația Orange

Primăvara – Anotimpul renașterii

Concurs

d.botgros

Trimis la 11.02.2020

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, EDUCAȚIE PLASTICĂ, EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, ȘTIINȚE ALE NATURII, MUZICĂ ȘI MIȘCARE, III, IV MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Pornind de la întrebarea cheie: Cum este primăvara în orașul nostru?, proiectul interdisciplinar „Primăvara – Anotimpul renașterii” este o provocare pentru elevi de a afla cât mai multe cunoștințe despre anotimpul primăvara, despre scriitori și poeți care au descris frumusețea acestui anotimp în operele lor, motivându-i să scrie, să compună și să realizeze ei înșiși materiale media care să ilustreze frumusețea anotimpului primăvara în orașul nostru.Proiecte didactice


Documente


Acest proiect didactic este abordat folosind teoria inteligențelor multiple, care presupune inițiativă, creativitate, originalitate, cercetare, studiu individual, muncă în echipă, în selectarea și prelucrarea informațiilor utile, în alegerea modalităților de ilustrare a informațiilor, în organizarea și realizarea dosarului colectiv, în realizarea suporturilor pentru ilustrare și evaluare. Această trudă a elevilor, cu niveluri diferite de competențe și abilități, este răsplătită cu satisfacția reușitei, dar și mai mult cu lărgirea ariei de cunoștințe referitoare la subiectul ales – PRIMĂVARA.

Pe parcursul proiectului elevii vor comunica pentru informare, învățare și evaluare utilizând Internetul și tehnologiile moderne. Parcurgând această unitate de învățare își vor educa simțul pentru frumos, pentru arta prin comunicare, învățarea prin intermediul tehnologiilor moderne, creativitatea și gândirea de nivel superior.

Elevii vor fi capabili să structureze și să creeze diferite tipuri de comunicare scrisă, orală, multimedia, își vor dezvolta abilitățile de lucru în echipă și individual.

La finalul proiectului elevii își vor prezenta lucrările în fața părinților, demonstrând că și ei pot fi scriitori, matematicieni, inventatori, naturaliști, pictori, muzicieni care scriu, inventează, iubesc natura, cântă și desenează frumusețea orașului nostru PRIMĂVARA.

https://docs.google.com/presentation/d/1LI63UMfvKPfyqJlm87Tpka26DuhaasxczwY7ArvesRo/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1MTJgfEpXdMtWc0kglFJ5NUeZUg5vLrBaErmCQaUhoj0/edit?usp=sharing


d.botgros

Scoala Gimnaziala Sf.Varvara Aninoasa, Romania, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 11.02.2020 - 08:21


Materiale similare

Relieful României - caracteristici generale

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

„Relieful României - Caracteristici generale” este o lecție interactivă creată pe platforma Livresq, cu scopul de a veni în sprijinul elevilor, lecția fiind accesibilă atât online cât și offline.

Grupe de animale - Lecție, Științe ale naturii, clasa a III-a

Științe ale naturii
ȘTIINȚE ALE NATURII, III

Lecția „Grupe de animale” poate fi parcursă integral, atât sistemul de învățare online, cât și în cel de tipul „față în față”, conținutul fiind prezentat elevilor într-un mod științific prietenos, punând accentul pe interacțiunea elevului cu informația prezentată și pe experiența sa de viață.