Fundația Orange

Probleme de geometrie

Concurs

Angela Țigăeru

Trimis la 20.01.2022

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Videoclipurile prezintă noțiuni teoretice: definiții, observații, teoreme sau rezolvări de probleme. Informația este adusă sub formă de imagine dinamică, sunet și simbol (scriere) în același timp, în dorința de a activa întregul potențial de percepție și înțelegere al copilului.


Conținut video


Link playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8vrXerLU6kOeurW2lFRdr26Lki7-ZJgt

Unele videoclipuri sunt suficient de scurte și accesibile pentru a putea fi folosite în clasă la predare sau la consolidarea/recapitularea cunoștințelor. Cele mai complexe pot fi date ca temă de studiu și prezentate apoi în clasă, eventual în echipă: un elev expune raționamentul și un altul se ocupă de calcule, figura fiind pregătită în proporție convenabilă anterior.

La fel de utile se pot dovedi și în studiul individual acasă, pentru o înțelegere profundă și pentru recapitulare.


Alte informații

Pentru a nu lungi videoclipurile și a menține în atenție “firul roșu” al raționamentului, la problemele mai dificile, considerând elevul deja familiar cu aplicarea teoremei lui Pitagora și a altor formule frecvent întâlnite, am redactat calea respectivă și am enunțat rezultatul care se obține, fără a-l calcula efectiv.


Angela Țigăeru, profesor de Matematică

Colegiul Național ”Petru Rareș”, Suceava

Trimis la 20.01.2022 - 09:18


Materiale similare

Cum putem face matematica atractivă ?

Matematică
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

Cea mai răspândită întrebare în rândul elevilor este: LA CE FOLOSEȘTE MATEMATICA ?
De aceea consider că pentru a răspunde la această întrebare, este foarte important ca elevii să primească informații privind istoria descoperirii noțiunilor matematice și necesitatea acestora,prin exemple, în practică

Teorema lui Pitagora

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII

Aplicăm teorema lui Pitagora pentru a calcula lungimi de laturi.