Fundația Orange

Testimoniale


Prof. Rodica Boariu, Școala Gimnazială Eșelnița

Digitaliada: Pe scurt, ce înseamnă pentru dumeavoastră educația digitală?

Prof. Rodica Boariu: Cu siguranță, trăsătura definitorie a societății actuale este dezvoltarea explozivă a tehnologiei informaționale și de comunicare, pătrunderea ei în toate sectoarele activității socio-umane.

Dacă ne referim la educație, importanța utilizării noilor tehnologii este recunoscută la toate nivelurile: formarea cadrelor didactice, curriculum și practica didactică, dezvoltarea instituțiilor școlare, politici educaționale și implementarea acestora în sistemul de învățământ. Educația digitală presupune elaborarea de noi generații de modele educaționale, care vor contribui la asigurarea calității învățământului, la o dezvoltare socială și economică sporită.        

Mediul virtual educațional, împreună cu tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) sunt o alternativă viabilă la mediul clasic de învățare, metodele de educație tradiționale migrând către alte tehnologii moderne. Pe de altă parte, tehnologiile informaționale permit educatorilor accesul și schimbul de resurse online. Astfel, comunitățile online de profesori pun în comun planuri de lecții, prezentări, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, toate reutilizabile. 

Digitaliada: De ce a este relevant pentru dvs. să participați la Digitaliada?  

Prof. Rodica Boariu: În calitate de profesor de matematică sunt mereu preocupată de îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor mei, dar în egală măsură și de perfecționarea mea științifică și metodică. Participarea la proiectul Digitaliada este o reală oportunitate pentru formarea mea continuă, pentru dobândirea de cunoștințe și competențe digitale care să mă ajute la integrarea învățării online în învățarea tradițională.

Educația digitală aduce elevului numeroase beneficii: asigură posibilitatea individualizării procesului de instruire, parcurgerea secvențelor de către elevi în ritm propriu, personalizarea actului învățării, motivarea utilizatorului, controlul activității desfășurate de utilizator, eliminarea timpilor morți. Individualizarea este împletită cu interactivitatea și ambele se manifestă la nivelul fiecărei unități de instruire interactivă. 

Digitaliada: Dacă ar fi să vă descrieți, profesional, într-o frază-cheie, ce ați spune în primul rând despre dumneavoastră?

Prof. Rodica Boariu: Munca mea înseamnă îndrumarea elevilor spre descoperirea tainelor matematicii, regina celorlalte științe ale naturii, cea care își găsește aplicabilitate în explicarea fenomenelor lumii reale.