Fundația Orange

Testimoniale


Profesor Diana Maria Zorica Sălăgean, Școala Gimnazială Șieu

Profesor Diana Maria Zorica Sălăgean, Școala Gimnazială Șieu

FOTO: Profesor Diana Maria Zorica Sălăgean, Școala Gimnazială Șieu


Profesorul de T.I.C. de la Școala Gimnazială Șieu, doamna Diana Sălăgean, este procupată de actualitatea actului didactic și consideră educația digitală un element important în creșterea calității actului didactic.

Digitaliada: Cum vedeți integrată educația digitală în desfășurarea „clasică”, tradițională, a unei ore?

Diana Sălăgean: În mod direct, aceasta contribuind la îmbunătățirea calității resurselor umane prin creșterea performanțelor școlare și pentru a le trezi elevilor interesul pentru ȋnvățare. În cazul meu, orele de TIC, chimie și fizică pot fi mult mai atractive folosind resursele digitale.

Digitaliada: De ce a fost/este relevant pentru dvs. să participați la Digitaliada?

Diana Sălăgean: Raportându-mă la nevoile elevilor, precum și la creșterea atractivității educației școlare prin accesul la resurse moderne de ȋnvățare, care să asigure bazele formării competențelor cheie, precum și a ȋnvățării pe tot parcursul vieții.

Digitaliada: Dacă ar fi să selectați câteva elemente-cheie din activitatea dvs. profesională, din CV-ul dvs., ce ați menționa?

Diana Sălăgean: Cursul de Informatică Aplicată și Programe în cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca, proaspăt absolvit, cu un pronunțat conținut aplicativ, care completează dorința mea de a integra resursele digitale în școală.