Fundația Orange

Programa cursului opțional „Comunicare digitală”

Concurs

Haraga Ana

Trimis la 26.05.2023

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, INFORMATICĂ ȘI TIC, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Cursul opțional „Comunicare digitală” urmărește competențe transversale. În mod direct, urmărește competențele-cheie: comunicare în limba maternă; competența digitală; sensibilizare și exprimare culturală; competențe sociale și civice, iar indirect: a învața să înveți.


Alte materiale educaționale


Multimedia


Link: https://youtu.be/5p00qELGUG8

Programa disciplinei opționale „Comunicare digitală” răspunde noilor nevoi de învățare în domeniul comunicării mediate, impuse de dezvoltarea fără precedent a tehnologiei digitale.

Valoarea formativă a cursului rezidă în dezvoltarea competențelor de raportare la new media, concretizate în: capacitatea de selecție valorică a informației; capacitatea de analiză și raportare critică la mesajele transmise; capacitatea de a crea conținuturi media de calitate.

Conținuturile și strategiile didactice sunt adaptate învățământului gimnazial. Cursul este structurat pe un an de studiu, cu un buget de timp de 1 oră/săptămână.
Programa cursului opțional propus include: Notă de prezentare; Argument; Competențe generale; Competențe specifice și exemple de activități de învățare; Conținuturi; Sugestii metodologice; Bibliografie


Alte informații

Opționalul de extindere „Comunicare digitală” este proiectat pentru clasa a VIII-a, avându-se în vedere locul și rolul comunicării mediate în procesul instructiv-educativ, iar pe de altă parte absența unei abordări sistematice a educației pentru medii în școală.

Deși conținuturile și platformele media digitale reprezintă suportul pentru activitatea didactică actuală, învățământul românesc nu a integrat încă educația media și digitală, așa încât să acopere serios nevoile copiilor de a cunoaște felul cum funcționează platformele pe care le folosesc, cine sunt autorii de mesajelor media și care sunt scopurile lor, cum să acceseze și să selecteze informația, care le sunt drepturile și responsabilitățile în mediul digital, cum se creează și se partajează conținuturile media.

Opționalului „Comunicare digitală” propune, într-o abordare transdisciplinară, noi contexte de învățare pentru elevii de gimnaziu, care vor ști:

1. cum se accesezează informația (înțelegerea spațiului digital; identificarea informației utile; folosirea eficientă a motoarelor de căutare; protejarea informațiilor personale în mediul online; cunoșterea strategiilor și a metodelor de învățare autodidactă;

2. cum să reflecteze asupra informației (înțelegerea modului în care media comunică valori și ideologii; înțelegerea diversității valorilor și experiențelor, care influențează interpretarea mesajelor; cunoașterea riscurilor la care se expun când comunică prin media digitale; aplicarea principiilor etice și responsabilizarea în actul comunicării; respect față de drepturile și responsabilităție individuale);

3. cum să analizeze informația (familiarizarea cu concepte precum simbol și reprezentare; identificarea scopului mesajului; evaluarea credibilitatății și calitatății informației; înțeleg propria viziune despre lume și prejudecățile care o condiționează;

4. cum să creeze conținut (recunoașterea nevoii de comunicare și de afirmare personală; identificarea obiectivelor personale de comunicare)


Haraga Ana, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială „Aron-Vodă” Aroneanu, Iași

Trimis la 26.05.2023 - 21:42


Materiale similare

Valori în operele literare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Materialul este util elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a, în vederea pregătirii pentru examenul de Evaluare Națională.

Html - test de evaluare

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VIII

Test de evaluare Html realizat pe platforma Quizziz.