Fundația Orange

Proiect didactic - Unități de măsură

Concurs

Ioana

Trimis la 02.01.2021

Matematică
MATEMATICĂ, IV MEDIU PREDARE

Utilitatea aplicațiilor Google Suite în predarea online sunt evidente. Acestea, completate cu alte resurse digitale, pot duce la o buna înțelegere a unor noțiuni abstracte, la operarea cu acestea, cât și la utilizarea lor în situații concrete.


Proiecte didactice


Documente


Necesitatea adaptării la context, dorința de realizare a unor activități eficiente și, în același timp, atractive a dus la o astfel de abordare a conținuturilor.


Ioana, profesor de Altă disciplină

Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Baia Mare, Maramureș

Trimis la 02.01.2021 - 11:32


Materiale similare

Aplicații utile în învățare pe cadrul ERR

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II, III, IV

Materialul este o prezentare a câtorva aplicații utile în învățare inserate în modelul de proiectare a lecției ERR - evocare, realizarea sensului, reflecție. Fiecare aplicație conține o scurtă descriere și un exemplu de activitate practică. Fiecare aplicație este inserată, în funcție de exemplul dat, într-un moment al lecției.

Primăvara – Anotimpul renașterii

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III, IV

Pornind de la întrebarea cheie: Cum este primăvara în orașul nostru?, proiectul interdisciplinar „Primăvara – Anotimpul renașterii” este o provocare pentru elevi de a afla cât mai multe cunoștințe despre anotimpul primăvara, despre scriitori și poeți care au descris frumusețea acestui anotimp în operele lor, motivându-i să scrie, să compună și să realizeze ei înșiși materiale media care să ilustreze frumusețea anotimpului primăvara în orașul nostru.