Fundația Orange

Proiect didactic - Vreau să trăiesc printre stele

Concurs

Botgros Didina

Trimis la 29.12.2020

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Proiect didactic pentru o lecție interdisciplinară la clasa a II-a, care poate fi adaptat cu ușurință și pentru o altă clasă de la ciclul primar. Lecția a fost concepută pentru școala online, iar resursa atașată conține toate materialele pentru desfășurare sincron și asincron.Proiecte didactice


Documente


Multimedia


Propun o lecție interdiciplinară interactivă care, prin activitățile variate propuse pe o temă atât de plăcută copiilor,conduce spre dezvoltarea competențelor de receptare a mesajelor orale și scrise, precum și de exprimare și redactare de mesaje în diferite situații de comunicare.

Lecția a fost creată pe platform wizer, pentru a fi parcursă cu elevii sincron, dar este pusă la dispoziția elevilor pe classroom pentru a fi parcursă și individual de fiecare.

Lecția
- solicită exersarea competențelor de bază citit-scris;
- stimulează interesul copiilor față de învățare prin derularea activității într-un cadru simbolic, îndrăgit de aceștia;
- integrează în conținutul său elemente ale educației nonformale;
- propune exerciții variate, proprii diferitelor stiluri de învățare;
- stimulează imaginația, creativitatea și gândirea critică a copiilor;
- permite tratarea diferențiată a sarcinilor, în raport cu nivelul și direcția dezvoltării personale a copilului;
- evidențiază utilitatea practică a competențelor dobândite.

Resursa educațională și proiectul sunt încărcate și la categoria Aplicații.


Alte informații

Au fost folosite ilustrații cu licență creative commons de pe https://pixabay.com/ro/ sau https://www.photosforclass.com/ iar cele create personal au fost stampilate cu licență prin http://ccstamper.edu-sharing.org
Pentru proiectul didactic a fost obținută și licență creative commons.


Botgros Didina, profesor de Matematică, Limba și literatura română, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare

Gimnazială „Sf. Varvara”, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 29.12.2020 - 18:40


Materiale similare

Recapitulare: Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul propus este un ansamblu de materiale interactive, pregătite fie pentru predarea, consolidarea, fie pentru recapitularea tuturor grupurilor de litere învățate. Se poate utiliza atât în predarea sincronă, cât și în cea asincronă.

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi - Recapitulare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul propus este o recapitulare a grupurilor de litere învățate, într-un mod atractiv și interesant. După o recapitulare a grupurilor de litere, se rezolvă diverse exerciții-joc, folosind calculatoare sau tablă digitală, ceea ce conferă lecției interactivitate, interes și motivație.