Fundația Orange

Proiect didactic - Vreau să trăiesc printre stele

Concurs

Botgros Didina

Trimis la 29.12.2020

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Proiect didactic pentru o lecție interdisciplinară la clasa a II-a, care poate fi adaptat cu ușurință și pentru o altă clasă de la ciclul primar. Lecția a fost concepută pentru școala online, iar resursa atașată conține toate materialele pentru desfășurare sincron și asincron.Proiecte didactice


Documente


Multimedia


Propun o lecție interdiciplinară interactivă care, prin activitățile variate propuse pe o temă atât de plăcută copiilor,conduce spre dezvoltarea competențelor de receptare a mesajelor orale și scrise, precum și de exprimare și redactare de mesaje în diferite situații de comunicare.

Lecția a fost creată pe platform wizer, pentru a fi parcursă cu elevii sincron, dar este pusă la dispoziția elevilor pe classroom pentru a fi parcursă și individual de fiecare.

Lecția
- solicită exersarea competențelor de bază citit-scris;
- stimulează interesul copiilor față de învățare prin derularea activității într-un cadru simbolic, îndrăgit de aceștia;
- integrează în conținutul său elemente ale educației nonformale;
- propune exerciții variate, proprii diferitelor stiluri de învățare;
- stimulează imaginația, creativitatea și gândirea critică a copiilor;
- permite tratarea diferențiată a sarcinilor, în raport cu nivelul și direcția dezvoltării personale a copilului;
- evidențiază utilitatea practică a competențelor dobândite.

Resursa educațională și proiectul sunt încărcate și la categoria Aplicații.


Alte informații

Au fost folosite ilustrații cu licență creative commons de pe https://pixabay.com/ro/ sau https://www.photosforclass.com/ iar cele create personal au fost stampilate cu licență prin http://ccstamper.edu-sharing.org
Pentru proiectul didactic a fost obținută și licență creative commons.


Botgros Didina, profesor de Matematică, Limba și literatura română, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare

Gimnazială „Sf. Varvara”, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 29.12.2020 - 18:40


Materiale similare

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul propus este o recapitulare a grupurilor de litere învățate în clasa a II-a, conținând o sumedenie de exemple de cuvinte care conțin aceste grupuri de litere, precum și jocuri de asociere, memorie, jocuri de tip Escape etc. Elevii pot exersa cele învățate jucându-se.

Cheile

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Un proiect de lectie ce poate fi utilizat atât în clasa, cât și în predarea online sau individual, pe durata a 2 ore de predare, consolidare și evaluare.