Fundația Orange

Proiect didactic

Concurs

IC Andreica

Trimis la 16.01.2017

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Proiectul vizeaza formarea deprinderii de exprimare a unei opinii argumentate.


Proiecte didactice


Documente


Elevii isi vor forma abilitati de exprimare a unor opinii, vor sti sa isi sustina ideile.


IC Andreica, profesor de Limba și literatura română

Scoala gimnaziala, Romania, Turda, Cluj

Trimis la 16.01.2017 - 13:43


Materiale similare

Programa CDȘ "Literație multimodală"

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate.

(Premiul III, Proiecte didactice, 2019) Poveste de iarnă

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Noutatea demersului didactic constă în utilizarea tehnologiilor web2.0 (google docs și padlet) în cadrul orei de Limba și literatura română, pentru a realiza o poveste colaborativă de iarnă.